Flexibele onderzoeksmethoden

Innovatieve technologie

Betrouwbare en veilige data

Nieuws

Recent

Interview met Humanitas: de mens staat centraal. Op zoek naar het verhaal achter de data!

Meten, weten en verbeteren! De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich richt op het ondersteunen van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Naast het bieden van tijdelijke praktische hulp en emotionele steun, hecht Humanitas ook veel waarde aan het onderzoeken van de effectiviteit van hun programma's. In plaats van externe onderzoekers in te schakelen, heeft Humanitas ervoor gekozen om gebruik te maken van Crowdtech, een platform waarmee ze zelfstandig marktonderzoek kunnen uitvoeren. Om de impact van hun programma's te meten, heeft Humanitas een effectmeting ontwikkeld die na afloop van het programma aan de deelnemers wordt verstrekt. Middels een gestructureerde vragenlijst worden de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen met het vrijwilligerswerk of het contact met hun maatje, hun kennismaking met de vereniging en de effecten van het programma op hun leven. Met behulp van het Crowdtech-platform kan Humanitas deze vragenlijst efficiënt verspreiden en de resultaten eenvoudig analyseren. Het is belangrijk voor Humanitas om deze informatie van alle deelnemers elk jaar te hebben, omdat het hen helpt te bepalen welke programma's werken en welke niet. Zo maken ze een analyse van waar het goed gaat en waar het beter kan. Het leuke is dat ze verspreid over 78 afdelingen werken, dus kunnen ze vergelijken hoe goed ze het doen ten opzichte van de landelijke cijfers. Dit wordt gedaan door middel van een dashboard dat is ontwikkeld met behulp van Power BI. Naast het vergelijken van hun eigen cijfers met landelijke cijfers, gebruikt Humanitas de gegevens ook voor communicatiematerialen. In Amsterdam worden bijvoorbeeld infographics gemaakt die naar de gemeente worden gestuurd om te laten zien hoe goed de deelnemers de ondersteuning van de vereniging vinden. Het is belangrijk voor Humanitas om deze gegevens niet alleen extern te gebruiken, maar ook intern te leren en te verbeteren. Als er signalen zijn dat er iets niet goed gaat binnen een bepaald programma, proberen ze het afdelingsbestuur te stimuleren om iets met die feedback te doen, bijvoorbeeld door de activiteiten aan te passen. De grootste lessen op het gebied van DIY-onderzoek De eerste les die Humanitas heeft geleerd, is dat het belangrijk is om verder te gaan dan alleen het vragen naar cijfers. Het is belangrijk om de diepte in te gaan en te begrijpen waar deze cijfers vandaan komen. Door de juiste vragen te stellen, kan waardevolle informatie worden verkregen die kan leiden tot inzichten en verbeteringen. Dit is vooral belangrijk omdat Humanitas zich richt op mens-tot-menscontact en niet alleen op cijfers en grafieken. Een andere belangrijke les is dat het cruciaal is om niet alleen data te verzamelen en te weten wat er gaande is, maar ook om te weten wat je met die informatie gaat doen en vervolgens ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Het is essentieel om de cyclus van meten, weten en handelen te doorlopen en te blijven verbeteren. Meten is inderdaad belangrijk om inzicht te krijgen, maar het is niet voldoende om de gewenste verandering te realiseren. Het is de kunst om de juiste informatie te verzamelen, te interpreteren en te vertalen naar concrete acties die tot verbetering leiden. Een derde les is dat het belangrijk is om de data niet alleen te verzamelen, maar deze ook terug te geven aan de respondenten. Hierdoor kunnen zij zelf kijken wat zij kunnen doen met de informatie en wat de lessen zijn die zij hieruit kunnen trekken. Dit draagt bij aan de empowerment van de respondenten en versterkt de relatie tussen Humanitas en de mensen die zij ondersteunen. Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat DIY-onderzoek niet alleen nuttig is voor de resultaten die het oplevert, maar ook voor het proces zelf. Het proces van het verzamelen van data en het interpreteren ervan, biedt de mogelijkheid om te leren en te reflecteren. Dit kan leiden tot verbetering en groei, niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de mensen die bij het onderzoek betrokken zijn. Kortom, DIY-onderzoek heeft Humanitas waardevolle lessen geleerd die van toepassing zijn voor elke non-profitorganisatie. Het is belangrijk om verder te gaan dan alleen het vragen naar cijfers, te kijken naar het verhaal achter de data, actie te ondernemen, de informatie terug te geven aan de respondenten en te leren en te reflecteren op het proces zelf. Door deze lessen toe te passen, kan er waardevolle informatie worden verzameld. Hierdoor kunnen verbeteringen worden aangebracht in de ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties. Waarop letten bij DIY-onderzoek? Ga verder dan alleen de cijfers. Vraag door en duidt! Zorg voor actie, door onderbouwing met de juiste inzichten. Koppel terug en versterk zo de relatie met jouw achterban. Maak onderzoek een integraal onderdeel van de organisatie en zorg zo voor groei op alle niveaus.   Waarom Humanitas voor Crowdtech kiest Met Crowdtech heeft Humanitas een betrouwbare partner gevonden die voldoet aan hun eisen en behoeften. Het is niet alleen de technische expertise en het gebruiksgemak van het platform dat indruk maakt, maar ook de betrokkenheid van het Crowdtech-team bij het bieden van oplossingen en ondersteuning. Het partnerschap tussen Crowdtech en Humanitas is een perfect voorbeeld van hoe technologie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen gaan om positieve verandering teweeg te brengen. De toewijding van Crowdtech aan het bieden van oplossingen op maat en hun klantenservice maakt het gemakkelijk voor organisaties zoals Humanitas om vertrouwen te hebben in het platform. Zo kregen zij bijvoorbeeld bij aanvang een duidelijke training om snel zelfstandig aan de slag te kunnen met het creëren van een vragenlijst. Dankzij de uitstekende hulp heeft Humantias geen omkijken naar de samenwerking en kunnen zij zich concentreren op het verbeteren van hun programma's en diensten. Crowdtech’s technische expertise is één van de redenen waarom Humanitas voor Crowdtech heeft gekozen. De integratie met andere systemen vereenvoudigt het proces van gegevensverzameling en analyse. Daarnaast geeft Crowdtech de mogelijkheid om zelf de controle te hebben over het platform dankzij het eenvoudige en intuïtieve ontwerp. Dit geeft Humanitas het gevoel dat ze volledig in controle zijn en hun onderzoek naar eigen hand kunnen zetten.   Dataveiligheid: van groot belang voor Humanitas en Crowdtech Zowel Humanitas als Crowdtech hebben één belangrijke waarde gemeen: beide dragen privacy en dataveiligheid hoog in het vaandel. Deze overeenkomst is dan ook de belangrijkste reden waarom Humanitas voor Crowdtech heeft gekozen. Humanitas wil een veilige omgeving creëren voor haar deelnemers. Zo registreren ze zo min mogelijk data en doen ze dat alleen in hun eigen systeem. Bij het trekken van conclusies op basis van onderzoek, worden altijd geanonimiseerde gegevens gebruikt. Crowdtech biedt de mogelijkheid om gegevens van deelnemers te anonimiseren. Er is ook een Data Processing Agreement (DPA) opgesteld om de privacy van deelnemers te waarborgen. Tot slot is Crowdtech ISO-27001 gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging. Voor Humanitas was het allerbelangrijkste dat de data in Nederland blijft en niet over de landsgrenzen gaat. Crowdtech host haar eigen servers in Amsterdam, wat de doorslaggevende factor was van Humanitas om voor Crowdtech te kiezen.   Over Humanitas Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die actief is in 78 afdelingen in Nederland. De organisatie koppelt vrijwilligers aan deelnemers om ondersteuning te bieden op verschillende thema's, zoals eenzaamheid en thuisadministratie. Het idee is altijd dat de deelnemer zijn of haar eigen regie behoudt en dat de ondersteuning puur ter ondersteuning is, zonder de regie over te nemen.   Het interview is hier volledig te bekijken. 

Vertrouwen opbouwen bij respondenten: de rol van dataveiligheid en privacy

De sleutel tot succesvol marktonderzoek is vertrouwen. Als respondenten geen vertrouwen hebben in de organisatie die het onderzoek uitvoert, kan dit leiden tot onbetrouwbare gegevens en onjuiste conclusies, of zelfs lagere response rates. Dataveiligheid en privacy zijn van cruciaal belang om respondenten gerust te stellen en nauwkeurige feedback te ontvangen. Crowdtech Insight hecht grote waarde aan Dataveiligheid en privacy, voor zowel de consument als organisaties.   Waarom vertrouwen van respondenten key is voor succes in marktonderzoek: opbouw, behoud en gevolgenHet opbouwen van vertrouwen bij respondenten is van cruciaal belang voor het succes van een marktonderzoek. Als respondenten geen vertrouwen hebben in de organisatie die het onderzoek uitvoert, zullen ze minder snel geneigd zijn om volledige en nauwkeurige antwoorden te geven op de gestelde vragen. Dit kan leiden tot onbetrouwbare gegevens en uiteindelijk tot verkeerde conclusies. Bovendien kan het gebrek aan vertrouwen van respondenten ertoe leiden dat ze weigeren deel te nemen aan toekomstige onderzoeken, waardoor de mogelijkheid om belangrijke informatie te verzamelen wordt beperkt. Belangrijk dus om vertrouwen op te bouwen bij respondenten. Dit kun je opbouwen door transparant te zijn over de doelstellingen van het onderzoek en hoe de gegevens worden gebruikt. Het is ook belangrijk om respondenten te laten weten dat hun persoonlijke informatie veilig bewaard zal worden en niet wordt gedeeld met derden zonder hun toestemming. Het gebruik van geavanceerde beveiligingstechnologieën om gegevens te beschermen draagt op die manier bij aan het opbouwen van vertrouwen bij respondenten.   Het belang van dataveiligheid en privacy waarborgen: bouw vertrouwen opHet waarborgen van dataveiligheid en privacy draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen bij respondenten. Als respondenten het gevoel hebben dat hun gegevens veilig en beschermd worden, zullen ze sneller bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Dit verhoogt niet alleen de responspercentages, maar ook de informatie die verstrekt wordt. Bij het gevoel van veiligheid zijn respondenten sneller geneigd om nauwkeurige antwoorden te geven wat waardevol is voor de uitkomst van het onderzoek. Om de dataveiligheid en privacy te waarborgen, is het belangrijk om aan de strenge regels en richtlijnen voor gegevensbescherming te houden. Zo kun je als onderzoek verschillende maatregelen nemen, zoals: • Verkrijgen van geïnformeerde toestemming: Zorg dat respondenten duidelijk geïnformeerd zijn over het doel van het onderzoek en de manier waarop de gegevens worden gebruikt. Vraag altijd om toestemming voordat je gegevens verzamelt. • Anonimiteit: Maak gebruik van anonimiteit om de gegevens te beschermen. Gebruik bijvoorbeeld codes in plaats van echte namen van respondenten.• Veilige opslag van gegevens: Zorg voor veilige opslag van gegevens door bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden, encryptie en beveiligde servers.• Beperkte toegang tot gegevens: Beperk de toegang tot gegevens tot de personen die deze nodig hebben om het onderzoek uit te voeren.• Vernietiging van gegevens: Vernietig de gegevens na afloop van het onderzoek of na de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.   Voordeel Crowdtech als betrouwbare marktonderzoekstechnologieOrganisaties hebben vaak toegang tot gevoelige informatie van klanten en consumenten waardoor het van groot belang is om deze informatie veilig te bewaren en te beschermen. Om als bedrijf onderscheidt te maken op het gebied van dataveiligheid en privacy, is het belangrijk om transparant te blijven tegenover de respondent. Maar ook door te investeren in geavanceerde technologieën en tools voor gegevensbeveiliging en privacy. Crowdtech Insights hecht grote waarde aan veiligheid en privacy. Hierdoor ben je als gebruiker verzekerd van het volgen van de AVG regels en de wet- en regelgeving. Zo neemt Crowdtech verschillende maatregelen om dataveiligheid en privacy te waarborgen, waaronder: 1. Veiligheidsteam dat toezicht houdt op de beveiliging van gegevens en systemen: Het veiligheidsteam bewaakt de systemen 24/7 en voert regelmatig testen uit om kwetsbaarheden te detecteren en te elimineren.2. Gebruik van versleutelings- en anonimiseringstechnologieën: Dit zorgt ervoor dat de gegevens worden versleuteld bij verzending en opslag, en dat gevoelige informatie zoals namen en adressen worden geanonimiseerd.3. Certificeringen: Dit blijkt onder andere uit onze certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging, zoals ISO 27001 en ISO 27701. 4. Security officer en functionaris: Onze security officer en functionaris gegevensbescherming werken dagelijks aan het waarborgen van de veiligheid van onze technologie en data, en houden zich daarbij strikt aan de geldende wet- en regelgeving. 5. Eigen servers in Amsterdam: Crowdtech maakt gebruik van eigen servers die zich bevinden in een datacentrum in Amsterdam. Hierdoor heeft Crowdtech volledige controle over de beveiliging van de systemen en zorgt het voor een optimale bescherming van de gegevens van klanten en respondenten. 6. GDPR en AVG: Crowdtech voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Verenigde Staten. Dit betekent dat Crowdtech verplicht is om de privacy rechten van klanten en respondenten te beschermen en dat de gegevens van klanten en respondenten op een veilige en verantwoorde manier worden verzameld, verwerkt en bewaard.7. Privacy beleid: Crowdtech heeft een privacy beleid opgesteld dat beschrijft hoe de gegevens van klanten en respondenten worden verzameld, verwerkt en bewaard. Het privacy beleid bevat ook informatie over de rechten van klanten en respondenten met betrekking tot hun gegevens.

4 tips: Waar moet je op letten bij het kiezen van een DIY-marktonderzoekstool?

Een DIY-marktonderzoeksplatform stelt organisaties in staat zelfstandig onderzoek uit te voeren. Zo kun je eenvoudig zelf aan de slag gaan met het verzamelen en analyseren van gegevens die een bijdrage leveren aan het beter begrijpen van de consument. Crowdtech Insights is hét platform voor zelfstandig marktonderzoek. Als organisatie ben je zo flexibel zonder technische kennis en ben je in staat om op elk moment in contact te treden met de consument. Een DIY-marktonderzoeksplatform is de juiste keuze als je kosten wilt besparen, controle wilt over hebben het gehele onderzoeksproces en op elk gewenst moment een onderzoek wilt kunnen starten. Het stelt je in staat om alles te onderzoeken waar jij nieuwsgierig naar bent! 1. Hoe zorg je ervoor dat het platform past bij de specifieke behoeften van jouw organisatie?Het is belangrijk om de juiste DIY-marktonderzoekstool te kiezen die past bij de specifieke behoeften van de organisatie. Het kiezen van de verkeerde tool kan leiden tot verspilling van tijd, geld en middelen. Hieronder vind je enkele belangrijke punten om rekening mee te houden zodat je de juiste tool kiest die bij jouw behoeften past. Beslis welke onderzoeksmethode bij jouw vraag past: Bij het kiezen van een DIY-marktonderzoekstool die aansluit bij de specifieke behoeften van de organisatie, is het handig om na te gaan wat voor soort onderzoek je wilt doen en of de tool deze onderzoeksmethode ondersteunt. Het kan ook nodig zijn om meerdere methodes, zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, te combineren voor een compleet beeld. Ook dan is het belangrijk om na te gaan of de tool voldoende mogelijkheden biedt voor het type onderzoek dat je wilt uitvoeren. Kijk naar integratiemogelijkheden: Past de tool binnen het bestaande IT-landschap van je bedrijf? Kan de tool geïntegreerd worden met andere tools en systemen die al in gebruik zijn? Dit is belangrijk om dubbel werk te voorkomen en het gebruiksgemak te bevorderen. Beoordeel de functionaliteiten van de tool: Welke functionaliteiten zijn essentieel voor jouw onderzoek? Denk bijvoorbeeld aan het kunnen toevoegen van video- of audiofragmenten, het kunnen integreren van social media, of het kunnen sturen van gepersonaliseerde e-mails. Zorg dat de tool functionaliteiten biedt die jij nodig hebt. 2. Welke functionaliteiten zijn essentieel in een DIY-marktonderzoekstool?Één van de belangrijkste functionaliteiten is dat de DIY-marktonderzoekstool flexibel is en makkelijk aan te passen is aan verschillende onderzoeksvragen en- behoeften. Daarnaast is het wenselijk dat de tool gebruikersvriendelijk is en over een intuïtieve interface beschikt, zodat gebruikers snel en gemakkelijk door het onderzoeksproces kunnen navigeren. Zonder respondenten kun je geen onderzoek uitvoeren. De functionaliteit van het selecteren van de juiste doelgroep is daarom van essentieel belang. Hierbij kun je denken aan het filteren van respondenten op basis van demografische gegevens, interesses of gedrag. Op deze manier zorg je ervoor dat je alleen respondenten uitnodigt die relevant zijn voor jouw onderzoek. Echter, zijn er veel meer functionaliteiten die essentieel zijn voor een DIY-onderzoekstool. Zo kan het handig zijn als je video- of audiofragmenten kunt toevoegen aan je onderzoek, zodat je respondenten kunt vragen om op specifieke onderwerpen te reageren. Ook kan het integreren van social media helpen bij het verspreiden van je onderzoek onder een breed publiek, om zo response rates te verhogen. Tot slot is het belangrijk dat de DIY-onderzoekstool uitgebreide analyse- en rapportagemogelijkheden biedt. Hiermee kun je de data die je hebt verzameld gemakkelijk analyseren en interpreteren. Zo kun je waardevolle inzichten verkrijgen en op basis van de resultaten de juiste beslissingen nemen. Kortom, een goede DIY-onderzoekstool biedt een breed scala aan functionaliteiten die je in staat stellen om op een efficiënte en effectieve manier betrouwbare data te verzamelen. Bepaal daarom vooraf welke functionaliteiten voor jou essentieel zijn en kies op basis daarvan de DIY-onderzoekstool die het beste bij jouw onderzoek past. Hulp nodig? Vraag één van onze Product Specialisten welke features er allemaal bestaan en welke er vaak gebruikt worden door vergelijkbare organisaties. 3. Wat zijn de voordelen van een DIY-marktonderzoekstool ten opzichte van traditioneel marktonderzoek?Door zelfstandig onderzoek uit te voeren, kun je op een aantal onderdelen winst behalen. Denk aan: Flexibiliteit: Een DIY-marktonderzoekstool biedt meer flexibiliteit in het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek. Je kunt bijvoorbeeld zelf de onderzoeksvragen formuleren, de respondenten selecteren én de onderzoeksmethode kiezen die het beste bij jouw behoeften past. Continuïteit: Het biedt de mogelijkheid om onderzoek op elk moment uit te voeren op verschillende momenten (‘elk moment’). Je bent niet afhankelijk van de planning van een extern onderzoeksbureau en kunt het onderzoek hierdoor op elk gewenst moment herhalen.Direct toegang tot jouw doelgroep: Het biedt daarnaast ook de mogelijkheid om direct in contact te staan met jouw doelgroep waardoor je meer betrokkenheid en interactie kan creëren. De organisatie luistert in dit geval zelf naar haar consument/lid waardoor de doelgroep zich meer gehoord voelt. Dit leidt tot meer interactie, vertrouwen en klantenbinding. 4. Hoe zit het met beveiliging en privacy bij het gebruik van een DIY-marktonderzoekstool?Data-privacy en -veiligheid zijn van cruciaal belang bij het kiezen van een DIY-marktonderzoeksplatform. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de tool voldoet aan de vereiste normen voor gegevensprivacy en -veiligheid. Het gaat erom dat de tool niet alleen voldoet aan de eisen van de AVG, maar ook aan andere wet- en regelgeving op dit gebied. Een betrouwbare DIY-marktonderzoeksplatform moet bijvoorbeeld beschikken over encryptie van gegevens, beveiligde servers en toegangscontrole om de gegevens van klanten te beschermen. Daarnaast is het belangrijk dat de tool duidelijke richtlijnen heeft voor het beheer van persoonlijke gegevens en dat deze gegevens niet worden gedeeld met derden zonder expliciete toestemming van de klant. Welke ondersteuning biedt Crowdtech aan klanten die gebruik maken van de DIY-marktonderzoekstool?Zonder technologische kennis kan elke gebruiker de weg vinden op het Crowdtech platform. Hoe gebruiksvriendelijk de software ook is, er zullen altijd vragen zijn. Onze Inhouse professionals van de Helpdesk staan elke werkdag klaar om persoonlijke hulp aan te bieden. Het team biedt niet alleen ondersteuning via de mail, maar is ook bereikbaar via telefoon en chat. Tot slot, biedt Crowdtech ook kosteloze trainingen en workshops aan. Deze richten zich op de basisfuncties van de tool en zijn geschikt voor gebruikers die redelijk nieuw zijn met de tool. Hoe werkt Crowdtech Insights als DIY-marktonderzoekstool?Crowdtech Insights is een DIY-marktonderzoekstool die specifiek is ontworpen om gebruikers in staat te stellen hun eigen marktonderzoek uit te voeren. De tool biedt verschillende functionaliteiten die gebruikers kunnen gebruiken om het onderzoeksproces in eigen hand te houden en hun eigen data te verzamelen en analyseren. Crowdtech Insights biedt een compleet pakket aan producten en diensten voor organisaties om verschillende soorten onderzoek uit te voeren. Het is een all-in-one oplossing voor elke organisatie waarbij alle onderzoeken op één centraal platform te vinden zijn.Je kunt jouw doelgroep uitnodigen voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksdoeleinden. Het platform geeft hierdoor de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld de klanttevredenheid, maar ook over de productontwikkeling. Alles waar jij nieuwsgierig naar bent, kan onderzocht worden middels het Crowdtech Insight platform. Wat zijn de verschillende producten van Crowdtech Insights en welke voordelen bieden ze?Crowdtech Insight biedt verschillende producten aan waar kwantitatief, kwalitatief of met beide onderzoek mee kan worden gedaan. Hierdoor biedt Crowdtech een all-in-one oplossing voor elke behoefte. De verschillende producten die Crowdtech aanbiedt, zijn: Survey: De Survey-technologie van Crowdtech maakt het mogelijk om mobielvriendelijke en visueel aantrekkelijke online enquêtes te creëren voor kortlopend kwantitatief onderzoek. Het voordeel is dat de respondentvriendelijke enquêtes zorgen voor een hoge respons en positieve ervaring van de respondent. Research Panel: Met de Research Panel kun je betrokken langdurig kwantitatief marktonderzoek verrichten met jouw doelgroep. Je vormt een eigen panel waardoor je op continue basis waardevolle inzichten vergaart. Het voordeel is dat je toegang hebt tot klanten die je kent en die je kunt vertrouwen: je praat met de juiste respondenten. Crowdtech helpt je bij het ontwikkelen van een strategie om deze juiste respondenten te werven. De respondenten die écht willen bijdragen aan jouw verbetering. Pop-Up Community: Met een Pop-up community kun je kortlopend kwalitatief onderzoek verrichten. Voor dit onderzoek maak je gebruik van bestaande klanten of extern geselecteerde respondenten. Een voordeel is dat je binnen één dag live bent wat resulteert in antwoorden op een korte termijn. Daarnaast zijn de antwoorden zichtbaar voor alle deelnemers waardoor er volop onderlinge discussie ontstaan binnen het onderzoek en hieruit waardevolle inzichten ontstaan. Research Community: Met een Research Community kun je langdurig kwalitatief onderzoek verrichten. Voor dit onderzoek werk je samen met jouw klant aan continue verbetering. Het voordeel is dat je continu in contact staat met jouw doelgroep en actief betrokken bent bij het gesprek. Hierdoor genereer je meet betrokkenheid en investeer je in een sterke community. Insight Community: Met een Insight Community kun je zowel kortlopend als langdurig, maar ook kwalitatief en kwantitatief onderzoek verrichten. Het voordeel is dat het een all-in-one oplossing is voor elke vraag. Het kan namelijk nodig zijn om zowel kwalitatief als kwantitatief te combineren bij een onderzoek om een compleet beeld te krijgen. De Insight Community biedt de oplossing voor elke vraag.

Doe-het-zelf: Hoe het zelfstandig uitvoeren van marktonderzoek de klanttevredenheid verhoogt

Crowdtech biedt de mogelijkheid om zelfstandig marktonderzoek te doen met behulp van het gebruiksvriendelijke platform Crowdtech Insights. Met dit geavanceerde platform kun je vrijwel alles onderzoeken waar je nieuwsgierig naar bent, waaronder één van de belangrijkste KPI’s om het succes van jouw organisatie te meten: klanttevredenheid. Al die energie die jouw organisatie steekt in het werven van nieuwe klanten of leden gaat verloren bij een lage klanttevredenheid. Dit maakt het monitoren van de klanttevredenheid van essentieel belang om bij te kunnen sturen in service, productaanbod, prijzen, etc. Door zelfstandig de klanttevredenheid te onderzoeken, krijg je snel inzicht in wat klanten of leden belangrijk vinden en hoe je hen beter kunt bedienen. Inzicht in klanttevredenheid en de achterliggende feedback is de motor van jouw succes. Het belang van onderzoek naar Customer SatisfactionOnderzoek naar customer satisfaction is van groot belang omdat het organisaties helpt om klanten of leden beter te begrijpen en aan hun behoeften te voldoen. Door de klant centraal te stellen, kunnen organisaties producten en diensten ontwikkelen die aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten of leden. Onderzoek naar klanttevredenheid is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van strategieën voor klantenbinding en groei van de organisatie. Er bestaan verschillende methoden om onderdelen van klanttevredenheid te meten. Een voorbeeld hiervan is de Customer Effort Score (CES). De CES meet de moeite die het klanten of leden kost om een dienst of product te gebruiken. Een andere bekende methode is de Net Promotor Score (NPS), die de mate waarin klanten of leden bereid zijn om de organisatie aan te bevelen bij anderen meet. Zelfstandig onderzoek geeft organisaties de mogelijkheid en flexibiliteit om verschillende methodes toe te passen bij het meten van de klanttevredenheid. Hierdoor krijgt de organisatie een snel en allesomvattend beeld van de klanttevredenheid en kan er gericht actie ondernomen worden om dit te verhogen. De voordelen van zelfstandig marktonderzoek: verhoog klanttevredenheidHet zelfstandig uitvoeren van marktonderzoek biedt meerdere voordelen, die moeten bijdragen aan een hogere klanttevredenheid. Het geeft de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er onderzocht wordt en hoe dit gebeurt. Je hebt zo meer controle op het onderzoeksproces. Zo kunnen resultaten sneller worden behaald, aangezien je niet meer afhankelijk bent van de planning en beschikbaarheid van een extern marktonderzoeksbureau. De moderne onderzoeker heeft behoefte aan snelheid en zit daarom het liefst zelf aan de knoppen. Verder biedt zelfstandig marktonderzoek ook continuïteit bij het verkrijgen van inzichten in de behoeften en wensen van de consument. Door zelf regelmatig onderzoek te doen, krijgt een organisatie continu inzicht in de behoeften en wensen van hun klanten of leden, en kun je hier strategisch op inspelen. Een ander voordeel van zelfstandig marktonderzoek is dat het organisaties de mogelijkheid geeft om direct in contact te komen met klanten en leden, waardoor er meer betrokkenheid en interactie ontstaat tussen de organisatie en haar doelgroep. Denk aan een Research Community, waar je op elk moment een vraag kunt stellen aan jouw doelgroep. Zelfstandig marktonderzoek biedt dus vele voordelen, waaronder: • behalen van snellere resultaten • meer controle over het onderzoeksproces• continuïteit bij het verkrijgen van inzichten • directe toegang tot jouw doelgroep Crowdtech Insights: hét platform voor zelfstandig marktonderzoek Crowdtech is hét platform voor zelfstandig marktonderzoek dat kwaliteit waarborgt en voortdurend meegaat met de nieuwste trends. De laatste ontwikkelingen binnen zelfstandig onderzoek zijn geautomatiseerde rapportage en data-analyse, en integraties met andere systemen zoals CRM en marketing automation tools. Crowdtech speelt in op de laatste ontwikkelingen door de software te blijven updaten en te verbeteren met geavanceerde functies en integraties. Zo maakt de software van Crowdtech het mogelijk te integreren met andere systemen om feedback van klanten te koppelen aan andere bedrijfsgegevens, waardoor je als organisatie een allesomvattend beeld krijgt van de klanttevredenheid. Daarnaast kan Crowdtech ook de kwaliteit van jouw onderzoek waarborgen op het gebied van gegevensverzameling en interpretatie door middel van kwaliteitscontrole en ondersteuning. Denk aan het valideren en verifiëren van de resultaten, het waarborgen van betrouwbaarheid en het bieden van training en support. Het verzamelen van gegevens van klanten vormt de basis voor het begrijpen van hun behoeftes, wensen en ervaringen. De integratie met andere systemen en de kwaliteit van gegevensverzameling zijn van belang voor de kwaliteit van het onderzoek, aangezien de customer satisfaction-strategie wordt toegespitst op de onderzoeksresultaten. Als de kwaliteit van deze gegevensverzameling laag is, kunnen de beslissingen die hierop worden gebaseerd, niet effectief zijn. Crowdtech staat voor de kwaliteit van elk onderzoek. Dit betekent dat iedereen, op basis van betrouwbare gegevens, de juiste beslissingen kan nemen om de klanttevredenheid verder te vergroten! De software van Crowdtech zo ontworpen dat het voor iedereen toegankelijk is om zelfstandig onderzoek te doen, zonder dat er specifieke vaardigheden of kennis nodig zijn. Met Crowdtech ben je verzekerd van kwaliteit en betrouwbaarheid, en blijf je altijd up-to-date met de nieuwste trends binnen zelfstandig marktonderzoek!