Flexibele onderzoeksmethoden

Innovatieve technologie

Betrouwbare en veilige data

WCAG

Is jouw onderzoek voor iedereen toegankelijk? Doe de WCAG-check!

In Nederland zijn er miljoenen mensen die één of meerdere beperkingen hebben. Hierbij kun je denken aan mensen die doof, slechthorend, slechtziend of blind zijn. Veel van hen hebben moeite om online informatie te vinden of om mee te doen aan een online onderzoek. Om die reden heeft de overheid richtlijnen opgesteld voor digitale toegankelijkheid (WCAG, oftewel Web Content Accesibility Guidlines).

Vooralsnog zijn alleen overheidsinstanties verplicht om aan deze richtlijnen te voldoen, maar in een inclusieve samenleving mag je van iedere organisatie verwachten dat zij hun digitale middelen ook voor doven en slechtzienden toegankelijk maken.

Wat houdt WCAG in?

De WCAG richtlijnen zijn opgesteld om websites en applicaties (zoals online onderzoeken) toegankelijk te maken voor iedereen. Zo kan iedereen, op elk moment, zonder problemen aan je onderzoek deelnemen. De WCAG zijn opgebouwd uit vier principes die we kort zullen behandelen:

 1. Waarneembaar en onderscheidbaar
  De vragen in je onderzoek moeten ook op een alternatieve manier dan in tekst waarneembaar zijn. Ze moeten bijvoorbeeld door spraaktechnologie worden herkend. Ook moeten kleuren voldoende contrasterend zijn.

 2. Bedienbaar
  Iemand met een beperking moet makkelijk kunnen navigeren door je onderzoek en ook eenvoudig antwoord kunnen geven op je vraag.

 3. Begrijpelijk
  Vraagstellingen en vooraf geformuleerde antwoorden moeten voor iedereen helder zijn en in duidelijke taal (dus zonder moeilijke woorden of vakjargon) geschreven zijn.

 4. Robuust
  Het laatste punt betreft de techniek. Het vereist dat een onderzoek getoond kan worden door verschillende browsers en hulpapparatuur als brailleleesregels en screenreaders. As gebruiker van Crowdtech/MWM2 is dit al gegarandeerd, omdat onze technologie volledig voldoet aan de WCAG.


Voldoet je onderzoek aan de WCAG? Laat het checken!

Er zijn 45 verschillende criteria waaraan je online onderzoek moet voldoen om WCAG-proof te zijn. Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen met behulp van een speciaal ontwikkelde checklist jouw onderzoek onder de loep nemen. Dat doen we snel, goedkoop en vakkundig.

Wat kost het en hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de omvang van je onderzoek checken we vanaf 500 euro of jouw onderzoek voldoet aan de WCAG. Je krijgt van ons dan een ingevulde checklist retour met daarbij ook concreet advies voor eventuele aanpassingen of verbeteringen. Wil je dit, of wil je er meer over weten; neem dan contact op met onze WCAG-helpdesk via deze link.

Vorige Volgende