Flexibele onderzoeksmethoden

Innovatieve technologie

Betrouwbare en veilige data

Vijf tips om marktonderzoek leuker te maken

Vijf tips om marktonderzoek leuker te maken

Marktonderzoek is een uitdagend vak. Het kan lastig zijn om respondenten te vinden die de vragenlijsten serieus invullen. Daarnaast wordt de aandachtspanne van de jongere generatie steeds korter. Ook worden de vragenlijsten vaak ontwikkeld vanuit het desktopperspectief, terwijl de meeste mensen tegenwoordig mobiele apparaten gebruiken.

Het is van belang om marktonderzoek zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken om een hoger responspercentage en kwaliteit van antwoorden vanuit de respondent te realiseren. Gelukkig zijn er veel manieren om marktonderzoek leuker te maken voor zowel de onderzoeker als de respondent. In dit artikel delen we vijf tips die je zelf kunt toepassen op jouw onderzoeken.

1. Maak de vragenlijst interactief
Interactieve vragen zijn een goede manier om de aandacht van respondenten vast te houden. Omdat de aandachtspanne van jongeren steeds korter wordt, is het belangrijk om de vragenlijst zo interessant mogelijk te maken. Interactieve vragen kunnen bijvoorbeeld worden gesteld in de vorm van quizvragen of spelletjes. Dit maakt het invullen van de vragenlijst leuker waardoor de antwoorden van hogere kwaliteit worden.

2. Maak gebruik van afbeeldingen en video’s
Afbeeldingen en video’s maken de vragenlijst visueel aantrekkelijker. Vooral de jongere generatie is visueel ingesteld, dus het gebruik van afbeeldingen helpt om de aandacht van respondenten vast te houden. Ook het gebruik van geluid kan de vragenlijst interessanter maken en de kwaliteit van de antwoorden verhogen.

3. Houd de vragenlijst kort
Het is belangrijk om de vragenlijst zo kort mogelijk te houden. Onderzoeken met meer dan een grote hoeveelheid aan vragen kunnen leiden tot minder serieuze antwoorden en tot respondenten die afhaken voordat ze de vragenlijst hebben afgerond. Het is daarom belangrijk om de vragenlijst zo beknopt mogelijk te maken.

4. Geef feedback
Het is belangrijk om de respondenten een terugkoppeling te geven over de resultaten van het onderzoek. Hierdoor weten de respondenten wat er met de resultaten gebeurt en krijgt het marktonderzoek meer betekenis. Ook draagt een terugkoppeling bij aan het verhogen van de kwaliteit bij vervolgonderzoeken

5. Gebruik relevante data
Gebruik relevante gegevens om respondenten gericht uit te nodigen voor het marktonderzoek. Zo kunnen de uitnodigingen persoonlijker en relevanter worden gemaakt, wat bijdraagt aan een verhoging van het responspercentage. Ook kan het helpen om te communiceren met de doelgroep om ervoor te zorgen dat de vragenlijst beter aansluit op hun behoeften en interesses.

Marktonderzoek hoeft niet saai te zijn. Door de vragenlijst kort te houden, interactief te maken en gebruik te maken van afbeeldingen en geluiden, wordt het marktonderzoek leuker gemaakt voor de respondenten. Door tot slot een terugkoppeling te geven en gebruik te maken van relevante gegevens, krijgt het marktonderzoek meer betekenis wat resulteert in een hoger responspercentage bij vervolgonderzoeken.

Vorige Volgende