Flexibele onderzoeksmethoden

Innovatieve technologie

Betrouwbare en veilige data

Interview met Humanitas: de mens staat centraal. Op zoek naar het verhaal achter de data!

Interview met Humanitas: de mens staat centraal. Op zoek naar het verhaal achter de data!

Meten, weten en verbeteren!

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich richt op het ondersteunen van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Naast het bieden van tijdelijke praktische hulp en emotionele steun, hecht Humanitas ook veel waarde aan het onderzoeken van de effectiviteit van hun programma's. In plaats van externe onderzoekers in te schakelen, heeft Humanitas ervoor gekozen om gebruik te maken van Crowdtech, een platform waarmee ze zelfstandig marktonderzoek kunnen uitvoeren.

Om de impact van hun programma's te meten, heeft Humanitas een effectmeting ontwikkeld die na afloop van het programma aan de deelnemers wordt verstrekt. Middels een gestructureerde vragenlijst worden de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen met het vrijwilligerswerk of het contact met hun maatje, hun kennismaking met de vereniging en de effecten van het programma op hun leven. Met behulp van het Crowdtech-platform kan Humanitas deze vragenlijst efficiënt verspreiden en de resultaten eenvoudig analyseren.

Het is belangrijk voor Humanitas om deze informatie van alle deelnemers elk jaar te hebben, omdat het hen helpt te bepalen welke programma's werken en welke niet. Zo maken ze een analyse van waar het goed gaat en waar het beter kan. Het leuke is dat ze verspreid over 78 afdelingen werken, dus kunnen ze vergelijken hoe goed ze het doen ten opzichte van de landelijke cijfers. Dit wordt gedaan door middel van een dashboard dat is ontwikkeld met behulp van Power BI.

Naast het vergelijken van hun eigen cijfers met landelijke cijfers, gebruikt Humanitas de gegevens ook voor communicatiematerialen. In Amsterdam worden bijvoorbeeld infographics gemaakt die naar de gemeente worden gestuurd om te laten zien hoe goed de deelnemers de ondersteuning van de vereniging vinden. Het is belangrijk voor Humanitas om deze gegevens niet alleen extern te gebruiken, maar ook intern te leren en te verbeteren. Als er signalen zijn dat er iets niet goed gaat binnen een bepaald programma, proberen ze het afdelingsbestuur te stimuleren om iets met die feedback te doen, bijvoorbeeld door de activiteiten aan te passen.

De grootste lessen op het gebied van DIY-onderzoek

De eerste les die Humanitas heeft geleerd, is dat het belangrijk is om verder te gaan dan alleen het vragen naar cijfers. Het is belangrijk om de diepte in te gaan en te begrijpen waar deze cijfers vandaan komen. Door de juiste vragen te stellen, kan waardevolle informatie worden verkregen die kan leiden tot inzichten en verbeteringen. Dit is vooral belangrijk omdat Humanitas zich richt op mens-tot-menscontact en niet alleen op cijfers en grafieken.

Een andere belangrijke les is dat het cruciaal is om niet alleen data te verzamelen en te weten wat er gaande is, maar ook om te weten wat je met die informatie gaat doen en vervolgens ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Het is essentieel om de cyclus van meten, weten en handelen te doorlopen en te blijven verbeteren. Meten is inderdaad belangrijk om inzicht te krijgen, maar het is niet voldoende om de gewenste verandering te realiseren. Het is de kunst om de juiste informatie te verzamelen, te interpreteren en te vertalen naar concrete acties die tot verbetering leiden.

Een derde les is dat het belangrijk is om de data niet alleen te verzamelen, maar deze ook terug te geven aan de respondenten. Hierdoor kunnen zij zelf kijken wat zij kunnen doen met de informatie en wat de lessen zijn die zij hieruit kunnen trekken. Dit draagt bij aan de empowerment van de respondenten en versterkt de relatie tussen Humanitas en de mensen die zij ondersteunen.

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat DIY-onderzoek niet alleen nuttig is voor de resultaten die het oplevert, maar ook voor het proces zelf. Het proces van het verzamelen van data en het interpreteren ervan, biedt de mogelijkheid om te leren en te reflecteren. Dit kan leiden tot verbetering en groei, niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de mensen die bij het onderzoek betrokken zijn.

Kortom, DIY-onderzoek heeft Humanitas waardevolle lessen geleerd die van toepassing zijn voor elke non-profitorganisatie. Het is belangrijk om verder te gaan dan alleen het vragen naar cijfers, te kijken naar het verhaal achter de data, actie te ondernemen, de informatie terug te geven aan de respondenten en te leren en te reflecteren op het proces zelf. Door deze lessen toe te passen, kan er waardevolle informatie worden verzameld. Hierdoor kunnen verbeteringen worden aangebracht in de ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties.

  • Waarop letten bij DIY-onderzoek?
  • Ga verder dan alleen de cijfers. Vraag door en duidt!
  • Zorg voor actie, door onderbouwing met de juiste inzichten.
  • Koppel terug en versterk zo de relatie met jouw achterban.
  • Maak onderzoek een integraal onderdeel van de organisatie en zorg zo voor groei op alle niveaus.

Waarom Humanitas voor Crowdtech kiest

Met Crowdtech heeft Humanitas een betrouwbare partner gevonden die voldoet aan hun eisen en behoeften. Het is niet alleen de technische expertise en het gebruiksgemak van het platform dat indruk maakt, maar ook de betrokkenheid van het Crowdtech-team bij het bieden van oplossingen en ondersteuning. Het partnerschap tussen Crowdtech en Humanitas is een perfect voorbeeld van hoe technologie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen gaan om positieve verandering teweeg te brengen.

De toewijding van Crowdtech aan het bieden van oplossingen op maat en hun klantenservice maakt het gemakkelijk voor organisaties zoals Humanitas om vertrouwen te hebben in het platform. Zo kregen zij bijvoorbeeld bij aanvang een duidelijke training om snel zelfstandig aan de slag te kunnen met het creëren van een vragenlijst. Dankzij de uitstekende hulp heeft Humantias geen omkijken naar de samenwerking en kunnen zij zich concentreren op het verbeteren van hun programma's en diensten.

Crowdtech’s technische expertise is één van de redenen waarom Humanitas voor Crowdtech heeft gekozen. De integratie met andere systemen vereenvoudigt het proces van gegevensverzameling en analyse. Daarnaast geeft Crowdtech de mogelijkheid om zelf de controle te hebben over het platform dankzij het eenvoudige en intuïtieve ontwerp. Dit geeft Humanitas het gevoel dat ze volledig in controle zijn en hun onderzoek naar eigen hand kunnen zetten.

Dataveiligheid: van groot belang voor Humanitas en Crowdtech

Zowel Humanitas als Crowdtech hebben één belangrijke waarde gemeen: beide dragen privacy en dataveiligheid hoog in het vaandel. Deze overeenkomst is dan ook de belangrijkste reden waarom Humanitas voor Crowdtech heeft gekozen.

Humanitas wil een veilige omgeving creëren voor haar deelnemers. Zo registreren ze zo min mogelijk data en doen ze dat alleen in hun eigen systeem. Bij het trekken van conclusies op basis van onderzoek, worden altijd geanonimiseerde gegevens gebruikt.

Crowdtech biedt de mogelijkheid om gegevens van deelnemers te anonimiseren. Er is ook een Data Processing Agreement (DPA) opgesteld om de privacy van deelnemers te waarborgen. Tot slot is Crowdtech ISO-27001 gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging. Voor Humanitas was het allerbelangrijkste dat de data in Nederland blijft en niet over de landsgrenzen gaat. Crowdtech host haar eigen servers in Amsterdam, wat de doorslaggevende factor was van Humanitas om voor Crowdtech te kiezen.

Over Humanitas

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die actief is in 78 afdelingen in Nederland. De organisatie koppelt vrijwilligers aan deelnemers om ondersteuning te bieden op verschillende thema's, zoals eenzaamheid en thuisadministratie. Het idee is altijd dat de deelnemer zijn of haar eigen regie behoudt en dat de ondersteuning puur ter ondersteuning is, zonder de regie over te nemen.

 

Het interview is hier volledig te bekijken. 

Vorige Volgende