Flexibele onderzoeksmethoden

Innovatieve technologie

Betrouwbare en veilige data

Privacy statement

Gebruikersvoorwaarden 

Crowdtech, gevestigd aan Generaal Vetterstraat 82 1059 BW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.crowdtech.nl
Generaal Vetterstraat 82
1059 BW Amsterdam
020 412 2405

Melvin van Luit is de Functionaris Gegevensbescherming van Crowdtech. Hij is te bereiken via m.vanluit@crowdtech.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Crowdtech verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@crowdtech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Crowdtech verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Crowdtech analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Crowdtech bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor gebruikers en gebeurtenissen van 3 maanden.


Delen van persoonsgegevens met derden
Crowdtech verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Crowdtech blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Crowdtech gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Crowdtech gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
LinkedIn
Google
Facebook
Crowdtech Insights
HubSpot


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crowdtech en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@crowdtech.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Crowdtech wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Crowdtech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@crowdtech.nl.

Crowdtech werkt conform de richtlijnen van ESOMAR en de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en levert haar technologie middels deze richtlijnen. Tevens voldoet Crowdtech aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Crowdtech technologie

In het geval haar opdrachtgevers zelfstandig onderzoek uitvoeren met behulp van Crowdtech technologie, is Crowdtech niet betrokken bij de gegevensverzameling en –verwerking  van (persoons)gegevens en antwoorden. Ook voert Crowdtech hier geen controle over uit. Crowdtech faciliteert haar opdrachtgevers het tijdig verwijderen van persoonsgegevens zodat deze niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk.

Onderzoeksdiensten

Bij onderzoeken in uitvoer van onderzoeksbureau Crowdtech worden (Persoons)gegevens en antwoorden altijd in opdracht van haar opdrachtgevers verwerkt en in overeenstemming met de AVG. Crowdtech is geen eigenaar van deze gegevens en mag en zal deze niet voor eigen doeleinden gebruiken. Tevens mag en zal Crowdtech deze gegevens aan niemand anders dan aan haar opdrachtgevers verstrekken. Verzoeken tot inzage of vernietiging van deze (persoons)gegevens en antwoorden kan zij niet in behandeling nemen en hiervoor zal worden doorverwezen naar de opdrachtgever.

In de uitvoering van onderzoek voor haar opdrachtgevers worden uitsluitend cookies gebruikt ten behoeve van technische doeleinden, zoals kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze u laat weten wanneer er cookies op uw computer worden geplaatst. U kunt tevens de cookies verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen.

Veiligheidsmaatregelen

Crowdtech technologie is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van deze door ons beheerde informatie te beschermen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole.

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u contact met ons opnemen.