Flexibele onderzoeksmethoden

Innovatieve technologie

Betrouwbare en veilige data

Nieuws

Recent

Di 26/09 - Innovatie & Inspiratie

Als gewaardeerde gebruiker van Crowdtech Insights willen we je graag persoonlijk uitnodigen voor een dag die geheel in het teken staat van innovatie, inspiratie en samenwerking. Lees verder en ontdek wat je kunt verwachten tijdens deze unieke middag. Dinsdagmiddag 26 september (14:30 – 18:00 uur):Beleef de hernieuwde Crowdtech Licentiedag - exclusief voor onze trouwe platformgebruikers. Programma: Vaar met ons mee door Amsterdam en laat je inspireren tijdens diverse kennissessies, afgewisseld met gezellige momenten voor een hapje en drankje. Terugblik & Toekomst: Vier 20 jaar Crowdtech met ons en kijk mee naar wat de toekomst ons brengt. Productvisie & Roadmap: Ontdek hoe we innoveren rondom 5 centrale thema's. Crowdtech Insights: Krijg inzicht in hoe onze data het gebruik van het platform weerspiegelt en leer hoe je het platform optimaal kunt benutten. AI Onder de Loep: Hoor van MWM2 en Centraal Beheer Achmea over hun ervaringen met Conversational Survey als een vernieuwende onderzoeksmethode. Crowdtech Innovaties: Een snelle blik op enkele gloednieuwe features binnen ons platform. Mis het niet!De Crowdtech Licentiedag belooft een verrijkende ervaring te zijn, vol inzichten en netwerkmogelijkheden. We kijken er naar uit om samen met jou deze speciale dag te beleven. Wees erbij en ontdek samen met ons de toekomst van Crowdtech Insights. Zorg dat je deze kans niet mist en meld je nu aan. Tot 26 september in Amsterdam! Aanmelden voor 26 september  

Interview met Humanitas: de mens staat centraal. Op zoek naar het verhaal achter de data!

Meten, weten en verbeteren! De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich richt op het ondersteunen van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Naast het bieden van tijdelijke praktische hulp en emotionele steun, hecht Humanitas ook veel waarde aan het onderzoeken van de effectiviteit van hun programma's. In plaats van externe onderzoekers in te schakelen, heeft Humanitas ervoor gekozen om gebruik te maken van Crowdtech, een platform waarmee ze zelfstandig marktonderzoek kunnen uitvoeren. Om de impact van hun programma's te meten, heeft Humanitas een effectmeting ontwikkeld die na afloop van het programma aan de deelnemers wordt verstrekt. Middels een gestructureerde vragenlijst worden de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen met het vrijwilligerswerk of het contact met hun maatje, hun kennismaking met de vereniging en de effecten van het programma op hun leven. Met behulp van het Crowdtech-platform kan Humanitas deze vragenlijst efficiënt verspreiden en de resultaten eenvoudig analyseren. Het is belangrijk voor Humanitas om deze informatie van alle deelnemers elk jaar te hebben, omdat het hen helpt te bepalen welke programma's werken en welke niet. Zo maken ze een analyse van waar het goed gaat en waar het beter kan. Het leuke is dat ze verspreid over 78 afdelingen werken, dus kunnen ze vergelijken hoe goed ze het doen ten opzichte van de landelijke cijfers. Dit wordt gedaan door middel van een dashboard dat is ontwikkeld met behulp van Power BI. Naast het vergelijken van hun eigen cijfers met landelijke cijfers, gebruikt Humanitas de gegevens ook voor communicatiematerialen. In Amsterdam worden bijvoorbeeld infographics gemaakt die naar de gemeente worden gestuurd om te laten zien hoe goed de deelnemers de ondersteuning van de vereniging vinden. Het is belangrijk voor Humanitas om deze gegevens niet alleen extern te gebruiken, maar ook intern te leren en te verbeteren. Als er signalen zijn dat er iets niet goed gaat binnen een bepaald programma, proberen ze het afdelingsbestuur te stimuleren om iets met die feedback te doen, bijvoorbeeld door de activiteiten aan te passen. De grootste lessen op het gebied van DIY-onderzoek De eerste les die Humanitas heeft geleerd, is dat het belangrijk is om verder te gaan dan alleen het vragen naar cijfers. Het is belangrijk om de diepte in te gaan en te begrijpen waar deze cijfers vandaan komen. Door de juiste vragen te stellen, kan waardevolle informatie worden verkregen die kan leiden tot inzichten en verbeteringen. Dit is vooral belangrijk omdat Humanitas zich richt op mens-tot-menscontact en niet alleen op cijfers en grafieken. Een andere belangrijke les is dat het cruciaal is om niet alleen data te verzamelen en te weten wat er gaande is, maar ook om te weten wat je met die informatie gaat doen en vervolgens ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Het is essentieel om de cyclus van meten, weten en handelen te doorlopen en te blijven verbeteren. Meten is inderdaad belangrijk om inzicht te krijgen, maar het is niet voldoende om de gewenste verandering te realiseren. Het is de kunst om de juiste informatie te verzamelen, te interpreteren en te vertalen naar concrete acties die tot verbetering leiden. Een derde les is dat het belangrijk is om de data niet alleen te verzamelen, maar deze ook terug te geven aan de respondenten. Hierdoor kunnen zij zelf kijken wat zij kunnen doen met de informatie en wat de lessen zijn die zij hieruit kunnen trekken. Dit draagt bij aan de empowerment van de respondenten en versterkt de relatie tussen Humanitas en de mensen die zij ondersteunen. Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat DIY-onderzoek niet alleen nuttig is voor de resultaten die het oplevert, maar ook voor het proces zelf. Het proces van het verzamelen van data en het interpreteren ervan, biedt de mogelijkheid om te leren en te reflecteren. Dit kan leiden tot verbetering en groei, niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de mensen die bij het onderzoek betrokken zijn. Kortom, DIY-onderzoek heeft Humanitas waardevolle lessen geleerd die van toepassing zijn voor elke non-profitorganisatie. Het is belangrijk om verder te gaan dan alleen het vragen naar cijfers, te kijken naar het verhaal achter de data, actie te ondernemen, de informatie terug te geven aan de respondenten en te leren en te reflecteren op het proces zelf. Door deze lessen toe te passen, kan er waardevolle informatie worden verzameld. Hierdoor kunnen verbeteringen worden aangebracht in de ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties. Waarop letten bij DIY-onderzoek? Ga verder dan alleen de cijfers. Vraag door en duidt! Zorg voor actie, door onderbouwing met de juiste inzichten. Koppel terug en versterk zo de relatie met jouw achterban. Maak onderzoek een integraal onderdeel van de organisatie en zorg zo voor groei op alle niveaus.   Waarom Humanitas voor Crowdtech kiest Met Crowdtech heeft Humanitas een betrouwbare partner gevonden die voldoet aan hun eisen en behoeften. Het is niet alleen de technische expertise en het gebruiksgemak van het platform dat indruk maakt, maar ook de betrokkenheid van het Crowdtech-team bij het bieden van oplossingen en ondersteuning. Het partnerschap tussen Crowdtech en Humanitas is een perfect voorbeeld van hoe technologie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen gaan om positieve verandering teweeg te brengen. De toewijding van Crowdtech aan het bieden van oplossingen op maat en hun klantenservice maakt het gemakkelijk voor organisaties zoals Humanitas om vertrouwen te hebben in het platform. Zo kregen zij bijvoorbeeld bij aanvang een duidelijke training om snel zelfstandig aan de slag te kunnen met het creëren van een vragenlijst. Dankzij de uitstekende hulp heeft Humantias geen omkijken naar de samenwerking en kunnen zij zich concentreren op het verbeteren van hun programma's en diensten. Crowdtech’s technische expertise is één van de redenen waarom Humanitas voor Crowdtech heeft gekozen. De integratie met andere systemen vereenvoudigt het proces van gegevensverzameling en analyse. Daarnaast geeft Crowdtech de mogelijkheid om zelf de controle te hebben over het platform dankzij het eenvoudige en intuïtieve ontwerp. Dit geeft Humanitas het gevoel dat ze volledig in controle zijn en hun onderzoek naar eigen hand kunnen zetten.   Dataveiligheid: van groot belang voor Humanitas en Crowdtech Zowel Humanitas als Crowdtech hebben één belangrijke waarde gemeen: beide dragen privacy en dataveiligheid hoog in het vaandel. Deze overeenkomst is dan ook de belangrijkste reden waarom Humanitas voor Crowdtech heeft gekozen. Humanitas wil een veilige omgeving creëren voor haar deelnemers. Zo registreren ze zo min mogelijk data en doen ze dat alleen in hun eigen systeem. Bij het trekken van conclusies op basis van onderzoek, worden altijd geanonimiseerde gegevens gebruikt. Crowdtech biedt de mogelijkheid om gegevens van deelnemers te anonimiseren. Er is ook een Data Processing Agreement (DPA) opgesteld om de privacy van deelnemers te waarborgen. Tot slot is Crowdtech ISO-27001 gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging. Voor Humanitas was het allerbelangrijkste dat de data in Nederland blijft en niet over de landsgrenzen gaat. Crowdtech host haar eigen servers in Amsterdam, wat de doorslaggevende factor was van Humanitas om voor Crowdtech te kiezen.   Over Humanitas Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die actief is in 78 afdelingen in Nederland. De organisatie koppelt vrijwilligers aan deelnemers om ondersteuning te bieden op verschillende thema's, zoals eenzaamheid en thuisadministratie. Het idee is altijd dat de deelnemer zijn of haar eigen regie behoudt en dat de ondersteuning puur ter ondersteuning is, zonder de regie over te nemen.   Het interview is hier volledig te bekijken. 

Crowdtech’s Conversational Survey passeert met succes veldtest door MWM2

Crowdtech werkt momenteel aan Conversational Survey, een innovatie om online enquêtes volledig uit te voeren in chatvorm. Om de effectiviteit en bruikbaarheid van deze innovatie te testen, werd zusterbureau MWM2 gevraagd om een veldtest uit te voeren. De resultaten van deze test zijn veel belovend en bieden waardevolle inzichten voor verdere ontwikkeling. Wat is Conversational Survey?Conversational Survey geeft de mogelijkheid om je vragenlijst volledig als een chatgesprek uit te voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Machine Learning-algoritme. Het Machine Learning-algoritme herkent bij welk voorgeprogrammeerd antwoord een door de respondent getypte tekst hoort. Bij onzekerheid vraagt het systeem een bevestiging aan de respondent. Hoe meer respondenten deelnemen, hoe slimmer het algoritme wordt. De veldtest in een notendopMWM2 voerde een AB-test uit met 630 respondenten, waarvan de helft een traditionele online enquête invulde en de andere helft dezelfde vragen via de chatbot. Beide groepen bevonden zich onder dezelfde omstandigheden om de vergelijkbaarheid van de resultaten te waarborgen. De door Crowdtech gewenste inzichten waren gericht op verschillende metrics zoals waardering van de methode, gegeven antwoordlengte bij open vragen, doorlooptijd van de enquête, en afhaakpercentage. Belangrijke bevindingenEr zijn verschillende bevindingen vastgesteld, waarvan de belangrijkste de volgende zijn:1. Er waren geen verschillen in de antwoordpatronen tussen de traditionele enquête en de chatbot. Dit suggereert dat de methode van dataverzameling niet van invloed is op de aard van de ontvangen informatie, hoewel er meer onderzoek nodig is om deze bevinding te bevestigen.2. In termen van waardering scoorde de chatbot een 8,1, terwijl de traditionele online enquête een 8,2 scoorde - geen significant verschil. Interessant is dat jongere respondenten (18-34 jaar) de chatbot hoger waardeerden met een score van 8,3.   ConclusieDe resultaten van deze veldtest zijn bemoedigend en wijzen op een veelbelovende toekomst voor de inzet van conversational AI in marktonderzoek. Hoewel verdere verfijning en testen nodig zijn, is het duidelijk dat de chatbot van Crowdtech een potentieel krachtig hulpmiddel is voor het verzamelen van waardevolle data en het verbeteren van de enquête-ervaring voor respondenten.

Vertrouwen opbouwen bij respondenten: de rol van dataveiligheid en privacy

De sleutel tot succesvol marktonderzoek is vertrouwen. Als respondenten geen vertrouwen hebben in de organisatie die het onderzoek uitvoert, kan dit leiden tot onbetrouwbare gegevens en onjuiste conclusies, of zelfs lagere response rates. Dataveiligheid en privacy zijn van cruciaal belang om respondenten gerust te stellen en nauwkeurige feedback te ontvangen. Crowdtech Insight hecht grote waarde aan Dataveiligheid en privacy, voor zowel de consument als organisaties.   Waarom vertrouwen van respondenten key is voor succes in marktonderzoek: opbouw, behoud en gevolgenHet opbouwen van vertrouwen bij respondenten is van cruciaal belang voor het succes van een marktonderzoek. Als respondenten geen vertrouwen hebben in de organisatie die het onderzoek uitvoert, zullen ze minder snel geneigd zijn om volledige en nauwkeurige antwoorden te geven op de gestelde vragen. Dit kan leiden tot onbetrouwbare gegevens en uiteindelijk tot verkeerde conclusies. Bovendien kan het gebrek aan vertrouwen van respondenten ertoe leiden dat ze weigeren deel te nemen aan toekomstige onderzoeken, waardoor de mogelijkheid om belangrijke informatie te verzamelen wordt beperkt. Belangrijk dus om vertrouwen op te bouwen bij respondenten. Dit kun je opbouwen door transparant te zijn over de doelstellingen van het onderzoek en hoe de gegevens worden gebruikt. Het is ook belangrijk om respondenten te laten weten dat hun persoonlijke informatie veilig bewaard zal worden en niet wordt gedeeld met derden zonder hun toestemming. Het gebruik van geavanceerde beveiligingstechnologieën om gegevens te beschermen draagt op die manier bij aan het opbouwen van vertrouwen bij respondenten.   Het belang van dataveiligheid en privacy waarborgen: bouw vertrouwen opHet waarborgen van dataveiligheid en privacy draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen bij respondenten. Als respondenten het gevoel hebben dat hun gegevens veilig en beschermd worden, zullen ze sneller bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Dit verhoogt niet alleen de responspercentages, maar ook de informatie die verstrekt wordt. Bij het gevoel van veiligheid zijn respondenten sneller geneigd om nauwkeurige antwoorden te geven wat waardevol is voor de uitkomst van het onderzoek. Om de dataveiligheid en privacy te waarborgen, is het belangrijk om aan de strenge regels en richtlijnen voor gegevensbescherming te houden. Zo kun je als onderzoek verschillende maatregelen nemen, zoals: • Verkrijgen van geïnformeerde toestemming: Zorg dat respondenten duidelijk geïnformeerd zijn over het doel van het onderzoek en de manier waarop de gegevens worden gebruikt. Vraag altijd om toestemming voordat je gegevens verzamelt. • Anonimiteit: Maak gebruik van anonimiteit om de gegevens te beschermen. Gebruik bijvoorbeeld codes in plaats van echte namen van respondenten.• Veilige opslag van gegevens: Zorg voor veilige opslag van gegevens door bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden, encryptie en beveiligde servers.• Beperkte toegang tot gegevens: Beperk de toegang tot gegevens tot de personen die deze nodig hebben om het onderzoek uit te voeren.• Vernietiging van gegevens: Vernietig de gegevens na afloop van het onderzoek of na de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.   Voordeel Crowdtech als betrouwbare marktonderzoekstechnologieOrganisaties hebben vaak toegang tot gevoelige informatie van klanten en consumenten waardoor het van groot belang is om deze informatie veilig te bewaren en te beschermen. Om als bedrijf onderscheidt te maken op het gebied van dataveiligheid en privacy, is het belangrijk om transparant te blijven tegenover de respondent. Maar ook door te investeren in geavanceerde technologieën en tools voor gegevensbeveiliging en privacy. Crowdtech Insights hecht grote waarde aan veiligheid en privacy. Hierdoor ben je als gebruiker verzekerd van het volgen van de AVG regels en de wet- en regelgeving. Zo neemt Crowdtech verschillende maatregelen om dataveiligheid en privacy te waarborgen, waaronder: 1. Veiligheidsteam dat toezicht houdt op de beveiliging van gegevens en systemen: Het veiligheidsteam bewaakt de systemen 24/7 en voert regelmatig testen uit om kwetsbaarheden te detecteren en te elimineren.2. Gebruik van versleutelings- en anonimiseringstechnologieën: Dit zorgt ervoor dat de gegevens worden versleuteld bij verzending en opslag, en dat gevoelige informatie zoals namen en adressen worden geanonimiseerd.3. Certificeringen: Dit blijkt onder andere uit onze certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging, zoals ISO 27001 en ISO 27701. 4. Security officer en functionaris: Onze security officer en functionaris gegevensbescherming werken dagelijks aan het waarborgen van de veiligheid van onze technologie en data, en houden zich daarbij strikt aan de geldende wet- en regelgeving. 5. Eigen servers in Amsterdam: Crowdtech maakt gebruik van eigen servers die zich bevinden in een datacentrum in Amsterdam. Hierdoor heeft Crowdtech volledige controle over de beveiliging van de systemen en zorgt het voor een optimale bescherming van de gegevens van klanten en respondenten. 6. GDPR en AVG: Crowdtech voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Verenigde Staten. Dit betekent dat Crowdtech verplicht is om de privacy rechten van klanten en respondenten te beschermen en dat de gegevens van klanten en respondenten op een veilige en verantwoorde manier worden verzameld, verwerkt en bewaard.7. Privacy beleid: Crowdtech heeft een privacy beleid opgesteld dat beschrijft hoe de gegevens van klanten en respondenten worden verzameld, verwerkt en bewaard. Het privacy beleid bevat ook informatie over de rechten van klanten en respondenten met betrekking tot hun gegevens.

4 tips: Waar moet je op letten bij het kiezen van een DIY-marktonderzoekstool?

Een DIY-marktonderzoeksplatform stelt organisaties in staat zelfstandig onderzoek uit te voeren. Zo kun je eenvoudig zelf aan de slag gaan met het verzamelen en analyseren van gegevens die een bijdrage leveren aan het beter begrijpen van de consument. Crowdtech Insights is hét platform voor zelfstandig marktonderzoek. Als organisatie ben je zo flexibel zonder technische kennis en ben je in staat om op elk moment in contact te treden met de consument. Een DIY-marktonderzoeksplatform is de juiste keuze als je kosten wilt besparen, controle wilt over hebben het gehele onderzoeksproces en op elk gewenst moment een onderzoek wilt kunnen starten. Het stelt je in staat om alles te onderzoeken waar jij nieuwsgierig naar bent! 1. Hoe zorg je ervoor dat het platform past bij de specifieke behoeften van jouw organisatie?Het is belangrijk om de juiste DIY-marktonderzoekstool te kiezen die past bij de specifieke behoeften van de organisatie. Het kiezen van de verkeerde tool kan leiden tot verspilling van tijd, geld en middelen. Hieronder vind je enkele belangrijke punten om rekening mee te houden zodat je de juiste tool kiest die bij jouw behoeften past. Beslis welke onderzoeksmethode bij jouw vraag past: Bij het kiezen van een DIY-marktonderzoekstool die aansluit bij de specifieke behoeften van de organisatie, is het handig om na te gaan wat voor soort onderzoek je wilt doen en of de tool deze onderzoeksmethode ondersteunt. Het kan ook nodig zijn om meerdere methodes, zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, te combineren voor een compleet beeld. Ook dan is het belangrijk om na te gaan of de tool voldoende mogelijkheden biedt voor het type onderzoek dat je wilt uitvoeren. Kijk naar integratiemogelijkheden: Past de tool binnen het bestaande IT-landschap van je bedrijf? Kan de tool geïntegreerd worden met andere tools en systemen die al in gebruik zijn? Dit is belangrijk om dubbel werk te voorkomen en het gebruiksgemak te bevorderen. Beoordeel de functionaliteiten van de tool: Welke functionaliteiten zijn essentieel voor jouw onderzoek? Denk bijvoorbeeld aan het kunnen toevoegen van video- of audiofragmenten, het kunnen integreren van social media, of het kunnen sturen van gepersonaliseerde e-mails. Zorg dat de tool functionaliteiten biedt die jij nodig hebt. 2. Welke functionaliteiten zijn essentieel in een DIY-marktonderzoekstool?Één van de belangrijkste functionaliteiten is dat de DIY-marktonderzoekstool flexibel is en makkelijk aan te passen is aan verschillende onderzoeksvragen en- behoeften. Daarnaast is het wenselijk dat de tool gebruikersvriendelijk is en over een intuïtieve interface beschikt, zodat gebruikers snel en gemakkelijk door het onderzoeksproces kunnen navigeren. Zonder respondenten kun je geen onderzoek uitvoeren. De functionaliteit van het selecteren van de juiste doelgroep is daarom van essentieel belang. Hierbij kun je denken aan het filteren van respondenten op basis van demografische gegevens, interesses of gedrag. Op deze manier zorg je ervoor dat je alleen respondenten uitnodigt die relevant zijn voor jouw onderzoek. Echter, zijn er veel meer functionaliteiten die essentieel zijn voor een DIY-onderzoekstool. Zo kan het handig zijn als je video- of audiofragmenten kunt toevoegen aan je onderzoek, zodat je respondenten kunt vragen om op specifieke onderwerpen te reageren. Ook kan het integreren van social media helpen bij het verspreiden van je onderzoek onder een breed publiek, om zo response rates te verhogen. Tot slot is het belangrijk dat de DIY-onderzoekstool uitgebreide analyse- en rapportagemogelijkheden biedt. Hiermee kun je de data die je hebt verzameld gemakkelijk analyseren en interpreteren. Zo kun je waardevolle inzichten verkrijgen en op basis van de resultaten de juiste beslissingen nemen. Kortom, een goede DIY-onderzoekstool biedt een breed scala aan functionaliteiten die je in staat stellen om op een efficiënte en effectieve manier betrouwbare data te verzamelen. Bepaal daarom vooraf welke functionaliteiten voor jou essentieel zijn en kies op basis daarvan de DIY-onderzoekstool die het beste bij jouw onderzoek past. Hulp nodig? Vraag één van onze Product Specialisten welke features er allemaal bestaan en welke er vaak gebruikt worden door vergelijkbare organisaties. 3. Wat zijn de voordelen van een DIY-marktonderzoekstool ten opzichte van traditioneel marktonderzoek?Door zelfstandig onderzoek uit te voeren, kun je op een aantal onderdelen winst behalen. Denk aan: Flexibiliteit: Een DIY-marktonderzoekstool biedt meer flexibiliteit in het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek. Je kunt bijvoorbeeld zelf de onderzoeksvragen formuleren, de respondenten selecteren én de onderzoeksmethode kiezen die het beste bij jouw behoeften past. Continuïteit: Het biedt de mogelijkheid om onderzoek op elk moment uit te voeren op verschillende momenten (‘elk moment’). Je bent niet afhankelijk van de planning van een extern onderzoeksbureau en kunt het onderzoek hierdoor op elk gewenst moment herhalen.Direct toegang tot jouw doelgroep: Het biedt daarnaast ook de mogelijkheid om direct in contact te staan met jouw doelgroep waardoor je meer betrokkenheid en interactie kan creëren. De organisatie luistert in dit geval zelf naar haar consument/lid waardoor de doelgroep zich meer gehoord voelt. Dit leidt tot meer interactie, vertrouwen en klantenbinding. 4. Hoe zit het met beveiliging en privacy bij het gebruik van een DIY-marktonderzoekstool?Data-privacy en -veiligheid zijn van cruciaal belang bij het kiezen van een DIY-marktonderzoeksplatform. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de tool voldoet aan de vereiste normen voor gegevensprivacy en -veiligheid. Het gaat erom dat de tool niet alleen voldoet aan de eisen van de AVG, maar ook aan andere wet- en regelgeving op dit gebied. Een betrouwbare DIY-marktonderzoeksplatform moet bijvoorbeeld beschikken over encryptie van gegevens, beveiligde servers en toegangscontrole om de gegevens van klanten te beschermen. Daarnaast is het belangrijk dat de tool duidelijke richtlijnen heeft voor het beheer van persoonlijke gegevens en dat deze gegevens niet worden gedeeld met derden zonder expliciete toestemming van de klant. Welke ondersteuning biedt Crowdtech aan klanten die gebruik maken van de DIY-marktonderzoekstool?Zonder technologische kennis kan elke gebruiker de weg vinden op het Crowdtech platform. Hoe gebruiksvriendelijk de software ook is, er zullen altijd vragen zijn. Onze Inhouse professionals van de Helpdesk staan elke werkdag klaar om persoonlijke hulp aan te bieden. Het team biedt niet alleen ondersteuning via de mail, maar is ook bereikbaar via telefoon en chat. Tot slot, biedt Crowdtech ook kosteloze trainingen en workshops aan. Deze richten zich op de basisfuncties van de tool en zijn geschikt voor gebruikers die redelijk nieuw zijn met de tool. Hoe werkt Crowdtech Insights als DIY-marktonderzoekstool?Crowdtech Insights is een DIY-marktonderzoekstool die specifiek is ontworpen om gebruikers in staat te stellen hun eigen marktonderzoek uit te voeren. De tool biedt verschillende functionaliteiten die gebruikers kunnen gebruiken om het onderzoeksproces in eigen hand te houden en hun eigen data te verzamelen en analyseren. Crowdtech Insights biedt een compleet pakket aan producten en diensten voor organisaties om verschillende soorten onderzoek uit te voeren. Het is een all-in-one oplossing voor elke organisatie waarbij alle onderzoeken op één centraal platform te vinden zijn.Je kunt jouw doelgroep uitnodigen voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksdoeleinden. Het platform geeft hierdoor de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld de klanttevredenheid, maar ook over de productontwikkeling. Alles waar jij nieuwsgierig naar bent, kan onderzocht worden middels het Crowdtech Insight platform. Wat zijn de verschillende producten van Crowdtech Insights en welke voordelen bieden ze?Crowdtech Insight biedt verschillende producten aan waar kwantitatief, kwalitatief of met beide onderzoek mee kan worden gedaan. Hierdoor biedt Crowdtech een all-in-one oplossing voor elke behoefte. De verschillende producten die Crowdtech aanbiedt, zijn: Survey: De Survey-technologie van Crowdtech maakt het mogelijk om mobielvriendelijke en visueel aantrekkelijke online enquêtes te creëren voor kortlopend kwantitatief onderzoek. Het voordeel is dat de respondentvriendelijke enquêtes zorgen voor een hoge respons en positieve ervaring van de respondent. Research Panel: Met de Research Panel kun je betrokken langdurig kwantitatief marktonderzoek verrichten met jouw doelgroep. Je vormt een eigen panel waardoor je op continue basis waardevolle inzichten vergaart. Het voordeel is dat je toegang hebt tot klanten die je kent en die je kunt vertrouwen: je praat met de juiste respondenten. Crowdtech helpt je bij het ontwikkelen van een strategie om deze juiste respondenten te werven. De respondenten die écht willen bijdragen aan jouw verbetering. Pop-Up Community: Met een Pop-up community kun je kortlopend kwalitatief onderzoek verrichten. Voor dit onderzoek maak je gebruik van bestaande klanten of extern geselecteerde respondenten. Een voordeel is dat je binnen één dag live bent wat resulteert in antwoorden op een korte termijn. Daarnaast zijn de antwoorden zichtbaar voor alle deelnemers waardoor er volop onderlinge discussie ontstaan binnen het onderzoek en hieruit waardevolle inzichten ontstaan. Research Community: Met een Research Community kun je langdurig kwalitatief onderzoek verrichten. Voor dit onderzoek werk je samen met jouw klant aan continue verbetering. Het voordeel is dat je continu in contact staat met jouw doelgroep en actief betrokken bent bij het gesprek. Hierdoor genereer je meet betrokkenheid en investeer je in een sterke community. Insight Community: Met een Insight Community kun je zowel kortlopend als langdurig, maar ook kwalitatief en kwantitatief onderzoek verrichten. Het voordeel is dat het een all-in-one oplossing is voor elke vraag. Het kan namelijk nodig zijn om zowel kwalitatief als kwantitatief te combineren bij een onderzoek om een compleet beeld te krijgen. De Insight Community biedt de oplossing voor elke vraag.

Doe-het-zelf: Hoe het zelfstandig uitvoeren van marktonderzoek de klanttevredenheid verhoogt

Crowdtech biedt de mogelijkheid om zelfstandig marktonderzoek te doen met behulp van het gebruiksvriendelijke platform Crowdtech Insights. Met dit geavanceerde platform kun je vrijwel alles onderzoeken waar je nieuwsgierig naar bent, waaronder één van de belangrijkste KPI’s om het succes van jouw organisatie te meten: klanttevredenheid. Al die energie die jouw organisatie steekt in het werven van nieuwe klanten of leden gaat verloren bij een lage klanttevredenheid. Dit maakt het monitoren van de klanttevredenheid van essentieel belang om bij te kunnen sturen in service, productaanbod, prijzen, etc. Door zelfstandig de klanttevredenheid te onderzoeken, krijg je snel inzicht in wat klanten of leden belangrijk vinden en hoe je hen beter kunt bedienen. Inzicht in klanttevredenheid en de achterliggende feedback is de motor van jouw succes. Het belang van onderzoek naar Customer SatisfactionOnderzoek naar customer satisfaction is van groot belang omdat het organisaties helpt om klanten of leden beter te begrijpen en aan hun behoeften te voldoen. Door de klant centraal te stellen, kunnen organisaties producten en diensten ontwikkelen die aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten of leden. Onderzoek naar klanttevredenheid is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van strategieën voor klantenbinding en groei van de organisatie. Er bestaan verschillende methoden om onderdelen van klanttevredenheid te meten. Een voorbeeld hiervan is de Customer Effort Score (CES). De CES meet de moeite die het klanten of leden kost om een dienst of product te gebruiken. Een andere bekende methode is de Net Promotor Score (NPS), die de mate waarin klanten of leden bereid zijn om de organisatie aan te bevelen bij anderen meet. Zelfstandig onderzoek geeft organisaties de mogelijkheid en flexibiliteit om verschillende methodes toe te passen bij het meten van de klanttevredenheid. Hierdoor krijgt de organisatie een snel en allesomvattend beeld van de klanttevredenheid en kan er gericht actie ondernomen worden om dit te verhogen. De voordelen van zelfstandig marktonderzoek: verhoog klanttevredenheidHet zelfstandig uitvoeren van marktonderzoek biedt meerdere voordelen, die moeten bijdragen aan een hogere klanttevredenheid. Het geeft de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er onderzocht wordt en hoe dit gebeurt. Je hebt zo meer controle op het onderzoeksproces. Zo kunnen resultaten sneller worden behaald, aangezien je niet meer afhankelijk bent van de planning en beschikbaarheid van een extern marktonderzoeksbureau. De moderne onderzoeker heeft behoefte aan snelheid en zit daarom het liefst zelf aan de knoppen. Verder biedt zelfstandig marktonderzoek ook continuïteit bij het verkrijgen van inzichten in de behoeften en wensen van de consument. Door zelf regelmatig onderzoek te doen, krijgt een organisatie continu inzicht in de behoeften en wensen van hun klanten of leden, en kun je hier strategisch op inspelen. Een ander voordeel van zelfstandig marktonderzoek is dat het organisaties de mogelijkheid geeft om direct in contact te komen met klanten en leden, waardoor er meer betrokkenheid en interactie ontstaat tussen de organisatie en haar doelgroep. Denk aan een Research Community, waar je op elk moment een vraag kunt stellen aan jouw doelgroep. Zelfstandig marktonderzoek biedt dus vele voordelen, waaronder: • behalen van snellere resultaten • meer controle over het onderzoeksproces• continuïteit bij het verkrijgen van inzichten • directe toegang tot jouw doelgroep Crowdtech Insights: hét platform voor zelfstandig marktonderzoek Crowdtech is hét platform voor zelfstandig marktonderzoek dat kwaliteit waarborgt en voortdurend meegaat met de nieuwste trends. De laatste ontwikkelingen binnen zelfstandig onderzoek zijn geautomatiseerde rapportage en data-analyse, en integraties met andere systemen zoals CRM en marketing automation tools. Crowdtech speelt in op de laatste ontwikkelingen door de software te blijven updaten en te verbeteren met geavanceerde functies en integraties. Zo maakt de software van Crowdtech het mogelijk te integreren met andere systemen om feedback van klanten te koppelen aan andere bedrijfsgegevens, waardoor je als organisatie een allesomvattend beeld krijgt van de klanttevredenheid. Daarnaast kan Crowdtech ook de kwaliteit van jouw onderzoek waarborgen op het gebied van gegevensverzameling en interpretatie door middel van kwaliteitscontrole en ondersteuning. Denk aan het valideren en verifiëren van de resultaten, het waarborgen van betrouwbaarheid en het bieden van training en support. Het verzamelen van gegevens van klanten vormt de basis voor het begrijpen van hun behoeftes, wensen en ervaringen. De integratie met andere systemen en de kwaliteit van gegevensverzameling zijn van belang voor de kwaliteit van het onderzoek, aangezien de customer satisfaction-strategie wordt toegespitst op de onderzoeksresultaten. Als de kwaliteit van deze gegevensverzameling laag is, kunnen de beslissingen die hierop worden gebaseerd, niet effectief zijn. Crowdtech staat voor de kwaliteit van elk onderzoek. Dit betekent dat iedereen, op basis van betrouwbare gegevens, de juiste beslissingen kan nemen om de klanttevredenheid verder te vergroten! De software van Crowdtech zo ontworpen dat het voor iedereen toegankelijk is om zelfstandig onderzoek te doen, zonder dat er specifieke vaardigheden of kennis nodig zijn. Met Crowdtech ben je verzekerd van kwaliteit en betrouwbaarheid, en blijf je altijd up-to-date met de nieuwste trends binnen zelfstandig marktonderzoek!

Hoe Crowdtech helpt bij productontwikkeling

Als je een nieuw product op de markt wilt brengen, of een product wilt verbeteren, dan is het handig om te weten wat consumenten hiervan vinden voordat je het lanceert. De propositie moet spot on zijn. Met behulp van Crowdtech Survey ben je in staat feedback van de consument te krijgen. Zo ben je er zeker van dat het product aansluit op de hoge verwachtingen van de consument anno 2023! Elk jaar worden er grote hoeveelheden producten gelanceerd. Maar hoe weet je of het succesvol gaat zijn? Je product heeft een veel grotere kans van slagen, als het wordt ondersteund door gedegen marktonderzoek. Een veelgebruikte onderzoeksmethode is kwantitatief onderzoek. Oftewel, vragenlijsten om gegevens van respondenten te verzamelen. Deze methode zorgt voor de juiste feedback van de consument op een efficiënte, snelle en eenvoudige manier. Je hebt een aantal harde cijfers nodig om de interne organisatie te overtuigen. Denk aan: • Hoeveel mensen interesse tonen in het product?• Is het een groeiende of krimpende markt waar het product zich in bevindt? • Hoeveel consumenten zijn bereid om geld uit te geven aan het product? Kwantitatief onderzoek biedt jou belangrijke voordelen, waaronder objectieve resultaten, statistische analyse, betrouwbare steekproeven, bruikbaarheid voor grote datasets en vergelijkbaarheid. Deze inzichten zorgen ervoor dat zeker bent over de volgende stap in het proces van productontwikkeling. Voor elke fase een antwoordCrowdtech Survey biedt een antwoord voor elke fase binnen het productontwikkelingsproces. In de vroege stadia gebruik je Crowdtech om behoeften te identificeren en concepten te ontwikkelen. Tijdens de ontwikkelingsfase om gebruikerservaringen te testen, en in de laatste fase voor merkpositionering van het product en om te bepalen welke marketing- en communicatiestrategieën het meest effectief zijn om het product te promoten en te verkopen. Door de feedback van jouw doelgroep te verzamelen, helpt Crowdtech Survey bedrijven bij het ontwikkelen van producten die beter aansluiten bij de behoeften van de consument en de kans op succes op de markt vergroot. Profiteren van kwantitatief onderzoekEr zijn vele grote internationale bedrijven die gebruik maken van Crowdtech Survey als het gaat om productontwikkeling. Denk aan Coca-Cola, Amazon, Procter & Gamble en McDonald’s. Zij zijn nieuwsgierig en willen graag begrijpen wat consumenten willen en hoe ze hun productaanbod beter kunnen afstemmen op de behoeften van consumenten. Zo stellen organisaties die de consument betrekken bij productontwikkeling de klant écht centraal. Start-ups en scale-ups kunnen natuurlijk ook profiteren van de voordelen van kwantitatief onderzoek middels Crowdtech Survey. Met behulp van kwantitatief onderzoek worden kansen geïdentificeerd en de kans op succes in de markt vergroot. Wat zijn voor jou voordelen van Crowdtech Survey?Crowdtech Survey is ontworpen met zowel de respondent als de eindgebruiker als uitgangspunt. Dit resulteert in een intuïtief en eenvoudig te gebruiken platform voor alle gebruikers. De respondent staat in alle designkeuzes centraal. De enquêtes zijn visueel, creatief en eenvoudig in te vullen. Ook voldoet Crowdtech Survey aan de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) eisen om digitale toegankelijkheid te borgen. De volledige onderzoek cyclus kan door één gebruiker op één platform worden uitgevoerd, van het scripten en ontwerpen van de vragenlijst, het selecteren van de steekproef en het uitvoeren van het veldwerk, tot het analyseren van de gegevens en het creëren en beheren van de dashboards. Er is geen programmeerkennis nodig en dankzij de Crowdtech Academy is het klaarzetten van een professionele survey in één uur geleerd. Aangezien Crowdtech het platform host, kun je overal en altijd toegang krijgen tot je onderzoeken. Je hoeft zelf niets te installeren en kan met bijna alle devices onze technologie gebruiken. Omdat de technologie door Crowdtech gehost wordt, kunnen wij de veiligheid van je data waarborgen. Crowdtech is ISO 27001 gecertificeerd.

Vijf tips om marktonderzoek leuker te maken

Marktonderzoek is een uitdagend vak. Het kan lastig zijn om respondenten te vinden die de vragenlijsten serieus invullen. Daarnaast wordt de aandachtspanne van de jongere generatie steeds korter. Ook worden de vragenlijsten vaak ontwikkeld vanuit het desktopperspectief, terwijl de meeste mensen tegenwoordig mobiele apparaten gebruiken. Het is van belang om marktonderzoek zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken om een hoger responspercentage en kwaliteit van antwoorden vanuit de respondent te realiseren. Gelukkig zijn er veel manieren om marktonderzoek leuker te maken voor zowel de onderzoeker als de respondent. In dit artikel delen we vijf tips die je zelf kunt toepassen op jouw onderzoeken. 1. Maak de vragenlijst interactiefInteractieve vragen zijn een goede manier om de aandacht van respondenten vast te houden. Omdat de aandachtspanne van jongeren steeds korter wordt, is het belangrijk om de vragenlijst zo interessant mogelijk te maken. Interactieve vragen kunnen bijvoorbeeld worden gesteld in de vorm van quizvragen of spelletjes. Dit maakt het invullen van de vragenlijst leuker waardoor de antwoorden van hogere kwaliteit worden. 2. Maak gebruik van afbeeldingen en video’s Afbeeldingen en video’s maken de vragenlijst visueel aantrekkelijker. Vooral de jongere generatie is visueel ingesteld, dus het gebruik van afbeeldingen helpt om de aandacht van respondenten vast te houden. Ook het gebruik van geluid kan de vragenlijst interessanter maken en de kwaliteit van de antwoorden verhogen. 3. Houd de vragenlijst kortHet is belangrijk om de vragenlijst zo kort mogelijk te houden. Onderzoeken met meer dan een grote hoeveelheid aan vragen kunnen leiden tot minder serieuze antwoorden en tot respondenten die afhaken voordat ze de vragenlijst hebben afgerond. Het is daarom belangrijk om de vragenlijst zo beknopt mogelijk te maken. 4. Geef feedbackHet is belangrijk om de respondenten een terugkoppeling te geven over de resultaten van het onderzoek. Hierdoor weten de respondenten wat er met de resultaten gebeurt en krijgt het marktonderzoek meer betekenis. Ook draagt een terugkoppeling bij aan het verhogen van de kwaliteit bij vervolgonderzoeken 5. Gebruik relevante dataGebruik relevante gegevens om respondenten gericht uit te nodigen voor het marktonderzoek. Zo kunnen de uitnodigingen persoonlijker en relevanter worden gemaakt, wat bijdraagt aan een verhoging van het responspercentage. Ook kan het helpen om te communiceren met de doelgroep om ervoor te zorgen dat de vragenlijst beter aansluit op hun behoeften en interesses. Marktonderzoek hoeft niet saai te zijn. Door de vragenlijst kort te houden, interactief te maken en gebruik te maken van afbeeldingen en geluiden, wordt het marktonderzoek leuker gemaakt voor de respondenten. Door tot slot een terugkoppeling te geven en gebruik te maken van relevante gegevens, krijgt het marktonderzoek meer betekenis wat resulteert in een hoger responspercentage bij vervolgonderzoeken.

Vijf tips om je onderzoek leuker in te steken [video]

De wereld verandert in rap tempo. Desktops worden telefoons. E-mails worden chatberichten. Chatberichten worden spraakberichten. Toch blijven de meeste onderzoeken gericht op tekst. Tijdens dit webinar biedt Joost Korse van Crowdtech jou de inspiratie en de redenen om deze transitie te maken, zowel voor kwantiatief als kwalitatief onderzoek.

Nodig jouw respondenten uit op een manier die het beste bij hen past

Naast e-mail, QR-codes, links en de feedbackbutton is het nu ook mogelijk om respondenten via WhatsApp uit te nodigen. In het WhatsApp-bericht is een link opgenomen naar het onderzoek van Survey. Het onderzoek wordt geopend in de browser. Via Crowdtech kun je een eigen WhatsApp telefoonnummer aanmaken of gebruikmaken van jouw bestaande telefoonnummer. Respondenten, inclusief hun mobiele nummers, zijn eenvoudig toe te voegen aan een onderzoek en daarin één keer uit te nodigen. WhatsApp-berichten hebben een hoge attentiewaarde en de reactietijd op een uitnodiging gaat van uren naar minuten. Vooral voor het bereiken van jongeren is WhatsApp heel effectief. Wil je deze nieuwe manier van uitnodigen ook gebruiken of heb je hier vragen over? Vraag deze dienst direct aan via ons formulier. Je kunt daarna snel je eigen, gepersonaliseerde WhatSapp-uitnodigingen versturen.

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Waarom onderzoek niet?

De wereld verandert in rap tempo. Desktops worden telefoons. E-mails worden chatberichten. Chatberichten worden spraakberichten. Toch blijven de meeste onderzoeken gericht op tekst. Tijdens deze masterclass biedt Crowdtech jou de inspiratie en de redenen om deze transitie te maken, zowel voor kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Datum: dinsdag 20 septemberTijd: 14:00 - circa 15:00 uur Waar: MIE 2022 in de MWM2-zaal in Jaarbeurs Utrecht  Meer info: www.mie.nl

Kwart miljoen reacties op enquête

Crowdtech heeft voor een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid een bijzonder project uitgevoerd. In een zeer krap tijdbestek van twee maanden werd een recordaantal van bijna 1 miljoen deelnemers voor dit tevredenheidsonderzoek uitgenodigd. De opdrachtgever hiervan was Studiekeuze123. Zij doen regelmatig onderzoek naar de mate van tevredenheid van studenten over hun universiteit of hogeschool. Dit draagt bij aan de verdere verbetering van het onderwijs. Ook voor het Crowdtech-project werden alle studenten van het hoger onderwijs in Nederland uitgenodigd. “In totaal zijn er meer dan 4 miljoen e-mails verstuurd om alle deelnemers hiervoor uit te nodigen. Maximaal zijn er op één dag bijna een half miljoen e-mails verstuurd”, vertelt Ingrid Lootsma, manager IT development bij Crowdtech. “Door het inrichten van een aparte server voor dit onderzoek konden meer dan 20.000 deelnemers op één dag het onderzoek helemaal doorlopen en succesvol afronden. De aparte server zorgde ervoor dat andere klanten geen last hadden van die 20.000 studenten die tegelijkertijd de vragenlijst zouden willen invullen.” Kwart miljoen reacties op enquête De enquête bestond uit circa honderd vragen. Die liepen uiteen van meerkeuzevragen tot open velden. In totaal kwam er binnen twee maanden ’meer dan een kwart miljoen reacties van de studenten binnen. “Weinig andere aanbieders kunnen een dergelijk groot project aan. Je moet een heel hoog volume kunnen wegzetten”, meent Ingrid Lootsma. “Je hebt hiervoor een bepaalde capaciteit van je servers en je platform nodig. De manier waarop wij dit kunnen aanbieden is uniek.” Om alle deelnemers zo goed mogelijk in hun eigen voertaal te bedienen werd het onderzoek in drie verschillende talen aangeboden: Nederlands, Engels en Duits. Met de nieuwe Meertaligheid add-on van Survey kunnen al deze meertalige resultaten in hetzelfde onderzoek worden opgeslagen. Zo wordt de data-analyse nog makkelijker en bespaar je jezelf het samenvoegen van resultaten uit verschillende onderzoeken. De cijfers van het onderzoek: 4.038.743 verstuurde e-mails 860.188 uitgenodigde deelnemers 458.374 maximaal verstuurde mails op 1 dag 286.000 completes 19.289 maximale completes op 1 dag 5.100 gemiddelde completes per dag

Single Sign-On voor Crowdtech Community

Met Single sign-on (SSO) kunnen gebruikers een en hetzelfde gebruikersaccount gebruiken om in te loggen op de community of het panel vanuit hun eigen school- of werkaccount. Een voorbeeld van single sign-on is een Microsoft-account waarmee je ook direct bij de inbox van Outlook kunt. Vanaf januari 2022 is deze SSO-verbinding ook beschikbaar voor de Community-tool van Crowdtech. Hoe werkt Single Sign-On? Het vergeten van een wachtwoord of het opnieuw aanmaken van een wachtwoord kan voor velen een drempel zijn om niet deel te nemen aan het onderzoek of een poll. Crowdtech optimaliseert dit gebruikersgemak met de SSO-optie voor Community. Zodra de gebruiker is ingelogd kan er automatisch toegang verkregen worden tot meerdere applicaties zoals de Community-tool. De SSO is zowel voor beheerders als leden van de community in te stellen. Een ander bijkomend voordeel is dat ook het toegangsbeheer eenvoudiger wordt. Wordt het Microsoft gebruikersaccount geblokkeerd? Dan wordt ook meteen de toegang tot de community of het panel geblokkeerd. Als deze accounts los van elkaar zijn, dan kan het gebeuren dat ex-medewerkers of ex-klanten nog toegang kunnen krijgen terwijl dat niet meer de bedoeling is. Kan ik gebruikmaken van de SSO? De Crowdtech SSO voor Community werkt op basis van een OpenID. Met deze OpenID kun je inloggen vanuit verschillende accounts en websites zoals Microsoft, Google of andere aanbieders die kunnen aansluiten met een OpenID. Communityleden kunnen via de SSO direct vanuit hun eigen school- of werkaccount bij de Community.  De SSO kan ingesteld worden voor registratie en login-optie of alleen voor een login-optie. Op deze manier kun je voor jouw organisatie zelf beheren wie er toegang heeft tot de community. Ook kun je na registratie de toegang van leden beheren vanuit de Community-tool. Zo beheer je altijd direct wie er toegang mag hebben tot de omgeving.   Interesse in de SSO? Neem voor meer informatie contact op met ons via chat, mail of telefoon.   

Een symbiotische partnerschap

Bij Crowdtech doen we niets liever dan een langdurige samenwerking met onze klanten ontwikkelen, en getuige zijn van de ontwikkeling die hun panel doormaakt in de loop der tijd. RCI Financial Services is een klant met wie we een langdurige relatie hebben opgebouwd en waar we trots op zijn. RCI Financial Services biedt gespecialiseerde financiële diensten voor Renault, Nissan, Dacia en Alpine en faciliteert particulieren en bedrijven bij het kopen, huren of leasen van nieuwe en gebruikte voertuigen. Dus waarom passen onze bedrijven zo goed bij elkaar? Een onderzoek naar klanttevredenheid De afgelopen twee jaar heeft RCI Financial Services samengewerkt met Crowdtech om een doorlopende reeks van klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Gebruikmakend van hun uitgebreide database van meer dan 4.000 gebruikers, voert RCI Financial Services ongeveer een keer per maand een nieuwe enquête uit. Hierbij wordt telkens een ander element  onderzocht van wat hun klanten gelukkig maakt, en hoe ze hun dienstverlening  kunnen blijven verbeteren. Het is duidelijk dat ze op de goede weg zijn als het gaat om klanten tevreden te houden: door alleen een prijs te verloten, bereiken de panels een engagement van ongeveer 25%. Dit is een zeer hoog percentage voor een doorlopend panel. Dit toont aan dat klanten zich verbonden voelen met het merk en ervoor kiezen om hun mening over het bedrijf te delen, zonder dat ze daarvoor een grote stimulans nodig hebben. Symbiotische groei voor beide partijen De ontwikkeling van Crowdtech's werkrelatie met RCI Financial Services is het beeld geweest van een symbiotische verbintenis. Aanvankelijk beheerde Crowdtech het hele panelproces, van vragenlijstontwerp tot technische paneloperaties tot analyse en output. Naarmate de twee bedrijven meer samenwerkten, nam RCI Financial Services meer projectontwerp werk op zich en maakte het gebruik van de operationele expertise van Crowdtech om het panelbeheer soepel te laten verlopen. Dit belichaamt wat wij ons Hybride SaaS-model noemen, een model dat met succes de levering van een technisch platform combineert met menselijke begeleiding en interactie waar nodig. Bij Crowdtech bestaat ons menselijk potentieel uit projectmanagers, technische ondersteuning en voor een volledig pakket aan marktonderzoeksmogelijkheden maken we ook gebruik van de input van ons zusterbedrijf MWM2. Crowdtech's training zorgt voor bijscholing van het personeel Een belangrijk onderdeel van wat Crowdtech zijn klanten biedt, zijn de doorlopende trainingen en bijscholing op onze platforms. RCI Financial Services is een klant die optimaal gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid. Door gebruik te maken van alle beschikbare training en hulp heeft RCI Financial Services haar klanttevredenheidsteam met succes bijgeschoold hoe zij het Crowdtech platform optimaal kunnen gebruiken. Door betrokken te zijn bij het projectontwerp - van de vragenlijstfase tot de uitvoeranalyse - wordt het resultaat van de enquête voor klanten aanzienlijk verbeterd. Inbreng hebben in alle stadia van het project betekent dat de resultaten goed zijn afgestemd op de oorspronkelijke vraag of hypothese die zij willen onderzoeken. Vertrouwen op Crowdtech voor het effectief managen van het panel- of communityproces is de ideale manier voor beide partijen om een wederzijds optimaal resultaat te bereiken. Een relatie die blijft bloeien Van enquêtes over hun nieuwe website, tot het onderzoeken van de perceptie van elektronische voertuigen, tot het begrijpen hoe Covid-19 de financiën van mensen heeft beïnvloed, RCI Financial Services heeft in de afgelopen twee jaar een breed scala aan onderzoeken uitgevoerd via de paneldiensten van Crowdtech. Wij bij Crowdtech kijken ernaar uit om deze relatie met RCI Financial Services verder te laten groeien, aangezien zij manieren blijven vinden om hun klanten betrokken en tevreden te houden.  

Vergaar diepere inzichten

Online kwalitatief onderzoek heeft zich het afgelopen decennium met grote sprongen ontwikkeld en is verder versneld tijdens de wereldwijde pandemie. Bij Crowdtech streven we ernaar om de digitale curve voor te blijven en ons online onderzoeksaanbod waar mogelijk is te verbeteren en uit te breiden. Het runnen van online kwalitatieve onderzoekscommunities is een belangrijk onderdeel van ons werk. Daarom is effectief monitoren van cruciaal belang voor het succes van elke kwalitatieve community, en het is onze rol om ervoor te zorgen dat onderzoekers hun werk in deze ruimte zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Sinds kwalitatief onderzoek online wordt gehouden , staan ​​onderzoekers voor de uitdaging hoe ze diepgaand en effectief kunnen peilen, zonder het voordeel van traditionele face-to-face interactie. Onderzoekers in staat stellen om in realtime te onderzoeken Om deze uitdaging aan te gaan, hebben we wat we onze Staircase-tool noemen ontwikkeld. Deze gloednieuwe tool -onderdeel van ons communityplatform- maakt aangepaste slimme routering van vragen in een enquête mogelijk, waarvan het belangrijkste effect is dat onderzoekers individuele reacties in realtime kunnen onderzoeken, voordat respondenten naar de volgende vraag gaan. Doorgaans zou het peilen plaatsvinden nadat de respondenten waren doorgegaan met een enquête, wat betekent dat antwoorden op onderzochte vragen 'achteraf' zouden worden vastgelegd. Nu kunnen onderzoekers inzoomen op exacte antwoorden op het moment van reactie, waardoor onderzoekers en respondent samen 'de staircase kunnen doorlopen' en een diepere discussie over een bepaald punt of onderwerp kunnen aangaan. Dit gebeurt door de focus van de respondenten op elke individuele vraag aan te scherpen in plaats van ze een reeks vragen tegelijk te presenteren. Dit zorgt voor een diepere concentratie op elke vraag, op een manier die is aangepast aan individuele respondenten, rekening houdend met hoe ze de vorige vraag hebben beantwoord. Maakt verdieping in kwalitatief onderzoek mogelijk Een ander voordeel van de Staircase-tool die deel uitmaakt van ons Community-platform, is dat het de logica van een kwantitatief onderzoek effectief in een kwalitatief panel brengt. Hoewel de twee takken van onderzoek verschillende toepassingen hebben, zijn er elementen van elk die de andere ten goede kunnen komen. Kwantitatief onderzoek heeft lange tijd het vermogen gehad om dieper in te gaan op een grotere granulariteit van onderzoek. Aan de andere kant was kwalitatief onderzoek doorgaans op een vlakker niveau, opgezet voor diepgaande betrokkenheid, met de mogelijkheid om op ad-hocbasis naar een tweede niveau te gaan. De Staircase-tool combineert nu het beste van beide takken met elkaar, waardoor het drill-downproces in de kwalitatieve ruimte kan plaatsvinden door gebruik te maken van de onderzoekslogica van kwantitatief onderzoek. Dit heeft als resultaat dat we elk onderwerp kunnen behandelen of elke houding of gedrag kunnen beoordelen op een diep kwalitatief niveau, maar met een gestructureerde, kwantitatieve benadering. Verder kunnen respondenten alleen hun eigen antwoorden en onderzoekerscorrespondentie zien. Dit leidt ertoe dat het gesprek meer gefocust blijft op hun eigen gedachten en percepties, in plaats van beïnvloed te worden door de rest van de gemeenschap. Online kwalitatief onderzoek bereikt bereik en diepgang Vaak zijn onderzoeksoplossingen meer gericht op kwantitatief dan op kwalitatief werk, omdat het grootste deel van het onderzoek zich binnen deze ruimte bevindt. Bij Crowdtech erkennen we dat beide elementen van vitaal belang zijn voor ons totale aanbod aan klanten, en als zodanig streven we ernaar beide optimaal te ontwikkelen. Daarom is de Crowdtech-staircase één van de voordelen die ons Community-platform te bieden heeft. Digitalisering heeft op tal van manieren geleid tot een vernieuwing van kwalitatief onderzoek, maar zorgde ook voor enkele moeilijkheden die moesten worden overwonnen. Met de ontwikkeling van verschillende tools en technieken - waarvan de nieuwste onze Staircase-tool is - zijn we ervan overtuigd dat ons online kwalitatieve aanbod niet alleen overeenkomt met, maar echt overtreft bij traditionele face-to-face-alternatieven. Dit resulteert in bredere onderzoeken, snellere doorlooptijden en nu, dankzij de Staircase, meer diepte dan ooit tevoren.

Wij spreken jouw taal

Er is een Tsjechisch spreekwoord dat luidt: "Leer een nieuwe taal, win een nieuwe ziel". Bij Crowdtech omarmen we de vele verschillende talen die op onze aardbol vertegenwoordigd zijn. Het is van vitaal belang om onderzoek te doen in de taal van de respondent. Respondenten voelen zich meer op hun gemak en gewaardeerd bij onderzoeken in hun eigen taal, wat op zijn beurt resulteert in dieper onderzoek en rijkere inzichten. Daarom hebben wij een nieuwe functie ontwikkeld, die het werken met meerdere talen drastisch verbetert, zowel voor klanten als voor respondenten. De functie wordt voornamelijk gebruikt voor onderzoeksenquêtes in meerdere talen, maar is ook toepasbaar op andere gebieden, waaronder externe steekproeven, klantendatabases, websitelinks en natuurlijk panels en communities. Verbeterde ervaringen voor respondenten Een van onze belangrijkste speerpunten bij Crowdtech is ervoor te zorgen dat we een optimale ervaring bieden aan al onze respondenten. Calvin Olland legt uit: "We begrijpen hoe belangrijk het is om onze respondenten tevreden te houden, zodat ze betrokken blijven bij onze panels en communities. Zij zijn letterlijk de ruggengraat van ons systeem… zonder respondenten geen onderzoek." De nieuwe meertalige functie stelt respondenten in staat hun taal te kiezen voordat ze aan de enquête beginnen - en speelt zo een belangrijke rol in het gevoel dat ze gewaardeerd en erkend worden. Verhoogde efficiëntie voor klanten Normaal gesproken moesten klanten die meertalig onderzoek wilden doen, vertaalde vragenlijsten uploaden in elke gewenste taal, waarbij elke vertaalde versie apart moest worden gecodeerd. Zodra het onderzoek was uitgevoerd, moest de output worden samengevoegd in één taal, alvorens te worden geanalyseerd. Ons nieuwe meertaligheidspakket verandert dit proces op een aantal manieren: Je kan de vragenlijst programmeren in slechts één taal. Dit is heel eenvoudig dankzij onze intuïtieve technologie. Vervolgens kunnen vertaalde vragenlijsten eenvoudig worden toegevoegd. Zodra de vertalingen van de enquête zijn geüpload, kan je eenvoudig schakelen tussen talen om controles te kunnen uitvoeren en eenvoudig aanpassingen te kunnen doen. Alle gegeven antwoorden ongeacht de gekozen taal, komen geaggregeerd in een omgeving terug. Uiteraard is er wel te filteren op de taal van de respondent. Deze verbeteringen van het meertaligheidspakket zorgen er voor dat het onderzoeksproces soepeler, efficiënter en kosteneffectiever verloopt. Het gebruik van onze technologie is eenvoudig, mocht het een keer niet lukken dan staat ons supportteam altijd klaar om te helpen. Toepasbaar voor enquêtes in meerdere landen en in één land Vanwege de toenemende globalisatie, wordt onderzoek in meerdere landen steeds belangrijker. Met behulp van onze meertaligheids functionaliteit wordt het uitvoeren van een onderzoek in meerdere talen een ‘piece of cake’. Meertaligheid is niet alleen van belang voor onderzoeken in meerdere landen, maar is ook een vereiste voor meertalige landen (denk aan België of Zwitserland) of voor het bereiken van minderheden in een land. Constante innovatie is de naam van het spel Onze projectmanagers en het technische team beschouwen gebruiksgemak voor de gebruiker als de  hoogste prioriteit. Ze zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze enquêtes fris, dynamisch en gebruiksvriendelijk te houden. Het kunnen invullen in de eigen taal is daarbij dus ook onmisbaar. "We zijn erg enthousiast over deze nieuwe toevoeging aan ons platform," zegt Olland. "Onze teams zijn altijd op zoek naar manieren om ons pakket aan functies uit te breiden en de gebruikerservaring te verbeteren. Het aanbieden van een meertalige oplossing is een manier om dit te doen. Wat geweldig is aan deze tool is zijn eenvoud en efficiëntie. Voor veel van onze klanten is dit weer een waardevolle toevoeging. "

Maak enquêtes gebruiksvriendelijker met de MediaManager

Crowdtech luistert graag naar zijn/haar klanten. Uw verbeterpunten voor Crowdtech Survey stellen Crowdtech in staat te zorgen dat enquêtes nog gebruiksvriendelijker worden voor haar gebruikers. Daarom hebben we een aantal nieuwe features toegevoegd aan de Survey, die we u graag tonen. De MediaManager Crowdtech maakt het makkelijker een vragen en antwoorden visueel op te zetten. Daarom is nu mogelijk om gebruik te maken van de MediaManager bij het invoeren van vragen en antwoorden. Als u afbeeldingen toevoegt aan uw eigen MediaManager, worden deze opgeslagen en kunnen ze op een later moment weer gebruikt worden. Daarnaast bevat de MediaManager al standaardiconen waar u uit kan kiezen. Visueel aantrekkelijk en respondentvriendelijk Wilt u respondenten helpen om op een eenvoudige en visuele manier uw vragenlijsten in te vullen? Crowdtech heeft bij ‘vraaginvoer’ twee nieuwe opties toegevoegd:- No-radio - Autonext Met de ‘no-radio functie’ komen afbeeldingen prominenter in beeld. ‘Auto-next’ zorgt dat de respondent na het geven van een antwoord direct doorgaat naar de volgende vraag. Demo Bekijk deze korte demo om te zien hoe het werkt. 

Het is nu nog eenvoudiger om e-mails te maken

In het vernieuwde e-mailbeheer van Crowdtech Survey is het nu nog eenvoudiger om e-mails te maken en aan te passen. Het grote voordeel is dat uzelf professionele responsive e-mails in uw eigen huisstijl kan maken en aanpassen. Er zijn nu 2 type e-mailberichten: E-mail met editor: De eerste optie is een eenvoudige manier waarbij de gebruiker geen verstand hoeft te hebben van het opmaken van e-mails. Er is een standaardtekst beschikbaar en er kan eenvoudig een afbeelding zoals een header of logo gepositioneerd worden met een achtergrondkleur. Ook wordt de e-mail automatisch gekaderd zodat deze goed en responsive wordt getoond in e-mail clients zoals Outlook, Hotmail en Gmail. Kortom uw e-mails zijn visueel aantrekkelijk en altijd goed leesbaar. De e-mail met broncode: De tweede optie is uitgebreider en geeft de mogelijkheid geavanceerde mails te versturen door gebruik te maken van broncode (HTML). Deze broncode kunt u zelf schrijven, kopiëren uit een bestaande e-mail óf laten ontwerpen door MWM2. Daarnaast is er een preview-functietoegevoegd. Deze maakt het voor eenvoudig om in uw e-mails en nieuwsbrieven teksten aan te passen en links toe te voegen. Daarnaast is het resultaat van veranderingen ook gelijk zichtbaar.

Optimaliseer de dienstverlening door te luisteren naar een panel

Behoefte UWV heeft de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Zo worden steeds meer werkzoekenden via online dienstverlening  ondersteund. UWV wil de dienstverlening de komende jaren optimaliseren en vooral ook personaliseren. Luisteren naar hun klanten is daarbij essentieel. Aanpak Om klanten actief te betrekken bij de bedrijfsvoering van UWV en met hen structureel de dialoog aan te gaan, heeft de organisatie in nauwe samenwerking met MWM2 met gebruik van Crowdtech technologie het ‘UWV Panel’ opgezet. Bij de aanvang is een uitgebreid programma met kick-off sessie georganiseerd waarin het UWV Panel aan een brede afvaardiging van de organisatie is gepresenteerd.  Inzichten Het UWV Panel verschaft doorlopend inzichten in de ervaring van werkzoekenden met diverse aspecten van de UWV dienstverlening. Bovendien levert het Panel een positieve bijdrage aan het imago van UWV omdat er goed naar werkzoekenden geluisterd wordt en UWV de resultaten ook regelmatig terugkoppelt aan zijn panelleden. 

Hoe het grootste Crowdtech panel ook oog voor de kleintjes heeft

Behoefte Albert Heijn wil door middel van een klantenpanel frequent en beter naar zijn klanten luisteren. Belangrijk daarbij is dat er klanten van alle 900 winkels aan het klantenpanel deelnemen, zodat voor iedere winkel feedback is Aanpak Samen met Albert Heijn heeft MWM2 met gebruik van Crowdtech technologie dit grootste klantenpanel van Nederland opgezet. Ruim 90.000 klanten nemen iedere 2 maanden deel aan een klanttevredenheidsonderzoek waarin zij hun mening kunnen geven over hun winkel. AH koppelt deze resultaten terug aan de afzonderlijke supermarktmanagers/bedrijfsleiders, zodat zij met concrete verbeterpunten aan de slag kunnen.   Inzichten Albert Heijn krijgt dankzij het Research Panel inzichten op winkelniveau. Resultaten worden naar alle panelleden gecommuniceerd en er worden zelfs resultaten in winkels gepubliceerd (met infographics van MWM2). Hiermee geeft Albert Heijn blijk dat er goed naar de panelleden en klanten geluisterd wordt. Hiermee versterkt Albert Heijn haar merk en de relatie met klanten.

Laat u overtuigen van de kracht van Community

Crowdtech is de nummer 1 leverancier van technologie waarmee u uw eigen research community kunt starten. Een research community zien wij als één van de beste methoden om snel en doorlopend waardevolle inzichten over uw merk, communicatie en klantbeleving te verwerven. Het is bovendien modern en respondentvriendelijk.Nog niet overtuigd? Laat u dan overtuigen door enkele van onze opdrachtgevers en een respondent, die u graag vertellen wat voor hen de kracht van een research community is: “Het is fijn dat we de community ook voor snelle beslissingen in kunnen zetten. Dat is met traditionele onderzoeksmethoden vaak niet mogelijk”(Esmée Schregardus – Ministerie van OCW) “Wat ik goed aan de community vind is dat je gemakkelijk antwoord kunt geven op korte, doelgerichte vragen. De terugkoppeling die we elke keer krijgen waardeer ik bovendien enorm!”(Respondent - op verzoek anoniem) “Door de inzichten uit de community hebben we binnen een week verbeteringen kunnen realiseren. Dat is echt de kracht van een community: snelle resultaten en heldere inzichten”.(Matthijs Tegeler – Belastingdienst) "Met deze community krijgen onze klanten een stem en kunnen we profiteren van waardevolle feedback. Iedere dag weer. We kunnen de dialoog aangaan en krijgen diepgaande inzichten in hun beleving en behoeften”.(Opdrachtgever – op verzoek anoniem)

Albelli Connect

Behoefte Om de hoge kwaliteit van hun fotoproducten te kunnen waarborgen, wil het internationale e-commerce bedrijf Albelli de klanttevredenheid continu meten. Dit wordt niet alleen gedaan voor Albelli (Nederland, België, Duitsland en Frankrijk), maar ook voor hun andere merken, te weten Bonusprint (UK), Önskefoto (SE) en Fotoknudsen (NO). Aanpak In samenwerking met Crowdtech heeft Albelli een automatisch Continu Feedback Management systeem (CFM) opgezet. Op het moment dat de klant een online bestelling doet, worden data via een SFTP-koppeling op de server van Crowdtech geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de klant automatisch een gepersonaliseerde e-mail ontvangt. Om de response te verhogen zijn de vragen visueel vormgegeven en bevat de e-mail alvast de eerste vraag -de NPS vraag- van het onderzoek. Daarnaast wordt alle data direct ingeschoten in de Business Intelligence tool van Albelli (Qlickview), via een API-koppeling. Door het gebruikmaken van deze tool, heeft iedereen binnen Albelli altijd actuele data beschikbaar. Inzichten Het continu meten van de klanttevredenheid, in het bijzonder de NPS-score, biedt Albelli inzicht in de klantervaringen van haar producten en services. De vragenlijst en de uitnodiging is mooi en intuitief vormgegeven, passend bij Albelli. Met het meetsysteem kan Albelli direct handelen in geval van een zichtbare afwijking. De automatische koppelingen tussen Crowdtech en Albelli brengen tijd- en geldbesparingen met zich mee. Door het automatiseren is het verkrijgen van data minder foutgevoelig. 

Dialogue

Met Dialogue worden online discussies, chats en fora beheerd. Met behulp van Crowdtech Community worden deelnemers uitgenodigd en worden de achtergrondgegevens gekoppeld. De community portal is zelf eenvoudig in te richten. Crowdtech maakt hierbij gebruik van een gerenommeerd CMS (Umbraco). De stijl en opbouw van de discussies worden door de moderator zelf bepaald en kunnen worden ondergebracht in verschillende thema’s. Sticky-topics en het uitlichten van reacties zorgen ervoor dat de moderator eenvoudig en overzichtelijk een discussie kan leiden.   De betrokkenheid van deelnemers is hoog door functionaliteiten zoals taggen, quoten en liken. Er is een teksteditor waarmee berichten worden voorzien van video’s, afbeeldingen en emoticons. Door middel van badges kunnen actieve deelnemers beloond worden (gamification) of worden mensen aangespoord een bepaalde opdracht uit te voeren. De visitekaartjes maken duidelijk dat je in een community zit en dus met andere ‘echte’ mensen communiceert.

Creëer betrokkenheid in je community door feedback

De meeste onderzoeken zijn eenrichtingsverkeer. De organisatie biedt een (kleine) incentive in ruil voor het beantwoorden van heel veel vragen. Je hebt als respondent alleen vaak geen idee wat er met je antwoorden, suggesties en ideeën gedaan wordt en dat is weinig motiverend.   Bij een research community is dat anders en is de organisatie actief betrokken bij het gesprek. Maar ook bij een community is het belangrijk om deelnemers te laten weten dat ze zijn gehoord, dat hun feedback ertoe doet en dat er iets mee wordt gedaan. Deel dan ook regelmatig de resultaten met de leden van je community.  Waarom resultaten delen? Het delen van informatie over de belangrijkste bevindingen uit de community en hoe dit de organisatie verandert, zorgt ervoor dat leden betrokken blijven en ook in de toekomst graag hun mening geven. Het helpt je ook om makkelijker nieuwe of andere communityleden te werven. Immers: de huidige communityleden zullen enthousiast over hun deelname spreken en dat kun je gebruiken bij je werving.  Het is nooit wenselijk als je communityleden alleen maar meedoen vanwege de incentive die hen beloofd is. Als je je communityleden een cadeautje wil geven, geef hen dan iets waardoor ze meer betrokken raken bij je bedrijf. Bijvoorbeeld een VIP-rondleiding door je fabriek of lunch met de directeur. Hoe deel je de resultaten? De vraag is dan vervolgens, hoe je je resultaten het beste met je communityleden deelt? We geven je een aantal opties hoe je dit kunt aanpakken: Je kunt de resultaten van je onderzoek gebruiken in je marketing en externe communicatie. Als het onderzoek geleid heeft tot zichtbare veranderingen binnen jouw organisatie of producten, kun je jouw klanten laten weten dat dit door (community)onderzoek totstand is gekomen. Denk bijvoorbeeld aan een verbeterde verpakking of verbeterde communicatie. Dit zorgt er niet alleen voor dat je huidige communityleden trots zullen zijn en actief betrokken blijven, maar zorgt ook voor aanwas van nieuwe communityleden.    Vraag je interne opdrachtgever en/of de mensen die in jouw organisatie bij het onderzoek betrokken zijn geweest om zo concreet mogelijk te vertellen wat ze met het onderzoek gedaan hebben. Deel die resultaten in bijvoorbeeld een nieuwsbrief, infographic of video-update en stuur het naar de leden van je community.  Het meest gemakkelijke is om binnen je research community is een vast forumdiscussie te starten waarin je continu berichten deelt over wat er met de suggesties van de communityleden gedaan is.  Welke vorm van feedback je ook kiest, voor alles geldt: als deelnemers weten welke impact ze op de organisatie hebben dan weten ze ook dat hun bijdrage erkend en waardevol is. Zo wordt je community niet alleen een bron van inspiratie maar ook een team van ambassadeurs.  

Pop-up Community

Het is een ongekende tijd. Oude business modellen en -paradigma’s kunnen allemaal in de prullenbak want de verwachting is dat deze crisis niet snel geluwd. Ook na de coronacrisis zal ons leven en werk vermoedelijk anders zijn. De eerste weken waren we nog in schok, maar nu komt de tijd dat we ons gaan bezinnen over de toekomst. Dat vraagt om nieuwe ideeën en daar kun je alle hulp bij gebruiken. Start een denktank Start daarom een denktank in de vorm van een pop-up community met een (grote) groep betrokken klanten. Stel je kwetsbaar op en vraag aan hen om met je mee te denken over thema’s als: Hoe kunnen we bestaande klanten in deze tijd nog goed (of zelfs beter) bedienen? Zijn er nu behoeften in de markt waar ons bedrijf op kan inspelen? Hou kunnen we ons klanten aan ons verbonden houden? Ook als we bijvoorbeeld gedeeltelijk (of helemaal) gesloten zijn? Kunnen we nieuwe producten of diensten bedenken voor de lange termijn en waar moeten deze aan voldoen? Pop-up community als ideeëngenerator Een pop-up community is een goede methode om binnen zeer korte tijd ideeën te generen. Onze pop-up community is plug and play en binnen één dag opgezet. Het enige dat je hoeft te doen is de e-mailadressen van circa 50 tot 150 betrokken klanten in te laden en te vragen of ze met je mee willen denken. De ervaring leert dat de meesten dat wel willen omdat ze weten dat er naar ze geluisterd wordt en hun input waardevol is voor jouw organisatie. Anders dan bij andere vormen van onderzoek is een research community een veel exclusievere vorm van onderzoek. Deelnemers weten dat, en zijn daardoor nog meer betrokken. Hoe werkt het dan in de praktijk? Zodra de community staat kun je als marketingmedewerker of marktonderzoeker je deelnemers vragen om op een stelling of vraag te reageren. Dit doen ze op een moment dat hen dat uitkomt. De deelnemers zien ook de reacties van andere deelnemers en kunnen ook daarop reageren. Een goed basisidee kan daarom binnen no-time uitgroeien tot een goed en bruikbaar plan waar jouw organisatie direct mee aan de slag kan. Betaalbare oplossing We beseffen dat je in deze tijd kritisch op de kosten let. Juist daarom is de community software van Crowdtech de oplossing. Want onze community software is niet duur en hebt je al binnen twee weken heel veel waardevolle ideeën opgehaald waar je onmiddellijk mee aan het werk kan. Je kunt het account meteen daarna opzeggen. Bij ons betaal je per week.  Meer weten? Vraag onze demo aan.  Wil je eerst eens zien hoe een pop-up community eruit ziet en werkt? Vraag dan een demo aan

Beter, functioneler, mooier, ook in coronatijd

Ook tijdens deze coronacrisis staat Crowdtech niet stil. Ons team van 20 developers werkt nu vanuit huis aan verbeteringen van onze technologie. Astrid Stavenuiter, product owner bij Crowdtech vertelt over een aantal van deze projecten: Survey wordt mooier en beter "Zo is er ‘Survey 2.0’, de ontwikkeling van onze nieuwe vragenlijstsoftware, om nog beter uitziende vragenlijsten te kunnen versturen aan respondenten. Visueel aantrekkelijke vragen helpen om een goede response te halen. Daarnaast is het belangrijk dat bijvoorbeeld matrixvragen automatisch goed werken op mobiele telefoons, zodat je zonder extra testen een mobiel onderzoek kunt uitzetten. Ook kun je met Survey 2.0 één vragenlijst-lay-out maken die goed werkt op alle apparaattypes en browsers. In de zomer willen we een eerste versie van Survey 2.0 live hebben". Betere koppeling met andere databronnen "Wij bieden met Crowdtech een geïntegreerd platform voor alle vormen van onderzoek, maar het is ook belangrijk om het platform te kunnen koppelen aan andere systemen. Marktonderzoek kan immers uit vele bronnen bestaan, dus is het belangrijk om dit op een slimme manier samen te brengen. Wij doen dat met de ontwikkeling van een Rest API, waarmee we de basis leggen voor klanten om vragenlijst data uit Crowdtech aan te kunnen sluiten op bijvoorbeeld Salesforce of Zapier. Je kunt dan volledig geautomatiseerd data integreren in CRM systemen of andere databases, en dat op een efficiënte manier". Real-time gegevens inladen in Survey "Voor een geïntegreerd platform hebben we ook tooling nodig die goed op elkaar aansluit. Daarom werken we het komende kwartaal aan een nog betere samenwerking van ons panelmanagement systeem en de Survey tool. Hiermee kun je real-time gegevens inladen uit het Research panel in Survey, om zo flexibel en efficiënt gebruik te maken van deze gegevens in vragenlijst, communicatie (e-mails) en gegevensanalyse". Sneller "Om te kunnen blijven vernieuwen, heeft het platform natuurlijk onderhoud nodig. Zo hebben wij eerder dit jaar een upgrade uitgerold waarmee we de testautomatisering makkelijker maken. Een belangrijke stap om in de toekomst nog meer functionaliteit uit te kunnen rollen. Met meer geautomatiseerde tests is dit namelijk een sneller en minder foutgevoelig proces. Daarnaast voeren wij ook continue niet-functionele upgrades door in de software, om ervoor te zorgen dat het platform voldoet aan de meest recente security standaarden". Volgens Astrid is dit lang niet alles waar Crowdtech aan werkt. "We werken nog aan iets spectaculair nieuws en hopen daar binnenkort meer over te kunnen vertellen." 

Tips voor respondentvriendelijk onderzoek

Uit een interne monitor van Crowdtech blijkt dat de overall response rates in coronatijd hoger liggen dan daarvoor. Maar de response rate wordt niet alleen bepaald door de tand des tijd maar voornamelijk ook door de wijze waarop je onderzoek doet. Zorg er voor dat je onderzoek respondentvriendelijk is want dat verhoogt de respons en het commitment om ook in de toekomst bij je organisatie betrokken te blijven. Wij geven een paar tips: Geen ellenlange vragenlijsten versturen Verstuur geen ellenlange vragenlijsten. Respondenten haken af bij een ellenlange vragenlijst. Dus houd het kort en hanteer voor jezelf een limiet van circa 20 vragen. Houd het relevant Zorg er ook voor dat je onderzoek relevant is voor de respondent. We zien vaak dat onderzoeken worden uitgestuurd om zoveel mogelijk interne stakeholders tevreden te houden. Daar is op zich niets mis mee, als het maar niet ten koste gaat van de relevantie voor de respondent. Toch is dat regelmatig wel het geval. Respondenten snappen niet waarom een bepaalde vraag gesteld wordt en haken dan af. Dus wees kritisch bij iedere vraag die je bedenkt en durf ook soms nee te zeggen tegen je collega's.  Maak je onderzoek 'mobile friendly'  Het is een dooddoener maar zorg er voor dat je onderzoek ook goed op mobiel werkt. Nu zitten mensen tijdelijk meer achter een groot scherm, maar voor de toekomst wordt dit steeds belangrijker. Bijkomend voordeel is dat je dan ook gedwongen wordt om kortere vragen te stellen.  Gebruik beeld en koppel resultaten terug Alleen maar (lange) vragen beantwoorden is weinig motiverend. Zeker als je vaker aan onderzoek meedoet. Maak dan ook gebruik van beeldmateriaal in je onderzoek en maak je vragenlijst wat speelser. Ook dit verhoogt je respons net als een terugkoppeling van de resultaten van je onderzoek. Doe dat ook als je besloten hebt om weinig of niets met de uitkomsten te doen. Het is beter om uit te leggen waarom je organisatie ervoor gekozen heeft aanbevelingen niet over te nemen, dan helemaal niets van je te laten horen.  Onderzoek is onderdeel van je customer journey Tot slot: realiseer je dat je onderzoek onderdeel uitmaakt van je customer journey. Misschien was je klant blij met hoe hij geholpen werd door de helpdesk, maar raakt hij geïrriteerd door irrelevante vragen. Dat is doodzonde. Dus stel bij ieder onderzoek dat je uitstuurt de klant centraal. Alleen dan kan je blijven rekenen op zijn waardevolle feedback.

Onderzoeken 525.390 minuten per jaar bereikbaar

De afgelopen 365 dagen zijn de onderzoeken van onze opdrachtgevers 99,96% van de tijd bereikbaar geweest. Dat betekent dat over een heel jaar genomen onderzoeken die via Crowdtech worden uitgezet slechts drie-en-een-half uur niet bereikbaar waren! Die 210 minuten ‘downtime’, zoals dat ik vakjargon heet, vond echter altijd in de nachtelijke uren plaats, wanneer bijna iedereen slaapt. Betrouwbaarheid ook in de toekomst gegarandeerd Om onze opdrachtgevers ook in de toekomst te kunnen garanderen dat hun onderzoeken altijd bereikbaar zijn, hebben we recent ons research platform naar nieuwe servers gemigreerd. De nieuwe servers hebben een veel grotere capaciteit en een nog betere performance. Daarnaast zijn deze nieuwe servers makkelijker te beheren en is de data op ons platform nog beter te beveiligen. Crowdtech-gebruikers en respondenten hebben overigens niets gemerkt van deze migratie omdat ook dit ’s nachts plaatsvond. Ook technologie-partner voor MWM2 en InnerVoice Crowdtech levert niet alleen research technologie voor haar eigen opdrachtgevers, maar is ook de technologiepartner voor de onderzoekbureaus MWM2 en InnerVoice. Ook zij maken nu gebruik van de nieuwe servers.

Waarom kiezen tussen een panel en een community?

Steeds meer organisaties raken overtuigd van de kracht van een research panel of -community. En dat is terecht, want een eigen (klanten)panel levert betrouwbaardere inzichten op dan een onderzoek onder leden van een accesspanel. Met een research panel verklein je de afstand tussen jouw organisatie en de klant en maak je effectief gebruik van de collectieve kennis van je klanten. Dat geldt ook voor een research community. Een community geeft je diepere inzichten in het ‘waarom’ en is een ideaal instrument voor explorerende vragen of bij ideeëngeneratie. De versterkende kracht van panel én community En toch hebben nog lang niet alle organisaties een research community en maar enkelen een panel én community. En dat is jammer, want bij Crowdtech geloven we in de versterkende kracht van beide instrumenten. Want de inzichten die je uit een research panel haalt vragen soms om meer verdieping. Waarom zegt het ene deel van de respondenten iets ander dan een ander deel? Waarom kiest je klant voor een bepaald merk? Wat zou jouw klant aan je product, dienst of communicatie willen toevoegen of veranderen? Een research community met klanten geeft je antwoord en ideeën. Insight Community: panel en community op 1 platform We beseffen echter dat jouw organisatie niet het hele jaar door de behoefte en tijd heeft om community-onderzoek te doen en daarom bieden we research panel en -community nu in één platform aan: de Insight Community. Bij een Insight Community zijn zowel de panel- als de community-mogelijkheden beschikbaar. Komt er iets onverwachts uit een online onderzoek dan kunnen specifieke panelleden uitgenodigd worden om deel te nemen aan een verdere verdieping met behulp van online discussies. Maar andersom kan ook. Door, voordat een groot onderzoek begint, eerst te kijken of alle mogelijkheden wel uitgevraagd worden d.m.v. een online discussie in jouw eigen research community. Flexibel onderzoek met je huidige CRM-database Met een Insight Community kun je direct met je huidige CRM-database aan de slag. Je hoeft geen nieuwe leden te werven. Alle aangemelde leden zijn te benaderen voor zowel kwantitatieve (panel) als kwalitatieve (community) onderzoeken. Afhankelijk van de behoefte van jouw organisatie op dat moment kunnen leden worden uitgenodigd voor een online vragenlijst, een kortdurende pop-up community of zelfs langere tijd deelnemen in een specifieke (community) omgeving rond een bepaald thema. Crowdtech’s Insight Community biedt de voordelen van beide methoden in één omgeving en heeft als bijkomend voordeel dat het niet het hele jaar door gemodereerd hoeft te worden en er continue nieuwe opdrachten of discussies moeten worden uitgevoerd.

Waarom klantpanels beter zijn dan accesspanels

Elke organisatie die succesvol wil zijn, moet naar zijn klanten luisteren. Heel veel organisatie doen dat al, maar de vraag is: naar wie luister je? Dat is belangrijk omdat de achtergrond van respondenten iets zegt of de waarde van hun mening. Van accesspanelleden is het namelijk niet te achterhalen in welke mate ze nou werkelijk betrokken zijn bij jouw organisatie. Bij een klantpanel heb je meer zicht op de achtergrond en motivatie van je respondenten, en dat maakt klantpanels ook van grote(re) waarde. Wat is een accesspanel? Een accesspanel is een groep vooraf gescreende respondenten die zich bereid hebben verklaard deel te nemen aan enquêtes en / of feedbacksessies. Respondenten worden ‘panelleden’ door een profielvragenlijst in te vullen. De verzamelde gegevens omvatten demografische gegevens, levensstijlkenmerken en mediagewoonten. Die data vormen de basis voor toekomstige deelname aan enquêtes. Accesspanellid is misschien niet eens klant Bij de werving van leden van een accesspanel (veelal door een extern bureau) wordt er meestal niet gekeken naar de mate waarin de deelnemers ook echt betrokken zijn bij jouw organisatie. Sterker nog: je weet vaak niet eens of ze ook daadwerkelijk klant zijn. Soms wordt er wel specifiek naar gevraagd of het panellid in spe wel eens iets bij jouw organisatie gekocht heeft, maar dan weet je alsnog niet of dat waar is, en wat de motivatie is om aan je onderzoek mee te doen. Accesspanelleden doen mee om geld te verdienen. Bovendien geldt dat accesspanelleden voor allerlei onderzoeken worden uitgenodigd; niet alleen voor jouw onderzoeken. Er zal dus niet echt een relatie tussen jouw organisatie en het panellid zijn of gaan ontstaan. Een eigen klantpanel is exclusief Bij een klantpanel is dat anders. Het klantpanel wordt in de look & feel en tone of voice van jouw organisatie opgezet. Alle data van het klantpanel zijn exclusief voor jouw organisatie. Klantpanelleden worden speciaal voor jouw panel geworven. Dat heeft als groot voordeel dat zij en jij weten waarvoor ze zich hebben ingeschreven en dat de panelleden dus ook daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in jouw organisatie. Betere motivatie Als gezegd: een klant die zich inschrijft voor jouw klantpanel, doet dat omdat hij/zij jouw organisatie wil helpen en daarbij betrokken wil zijn. Respondenten die in een accesspanel zitten zijn niet per definitie lid geworden om je jouw organisatie te helpen, maar kunnen datdoen dat ook doen omdat ze er geld mee kunnen verdienen. Daarmee neigt ook meteen het gevaar dat ze dan ook maar zo snel mogelijk de vragenlijst in willen vullen om hun bonus te kunnen opstrijken. Bovendien weet je niet of hun antwoorden wel waar zijn, en of ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Klantpanelleden hoeven niet altijd een financiële beloning Onze ervaring met een eigen klantpanel is dat je in de meeste gevallen panelleden niet financieel hoeft te belonen. Zij helpen je organisatie graag en zijn graag betrokken. Dit is onder andere ook af te leiden uit de lengte van open antwoorden, deze zijn gemiddeld 85% langer dan die van accesspanelleden. Ze nemen de tijd om zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen en zijn niet zo snel mogelijk op weg naar de uitgang. De langere lengte van open antwoorden toont ook een hogere betrokkenheid aan. Lagere kosten Als je regelmatig contact wilt hebben met klanten, dan is een klantpanel altijd de beste optie. De opzet van een klantpanel kost wel tijd en moeite en je betaalt een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van panelmanagementsoftware, maar de variabele kosten (kosten per ingevulde vragenlijst) zijn 0, of verwaarloosbaar. Er worden meestal geen incentives uitgedeeld aan deelnemers bij een eigen klantpanel. Bij accesspanels betaal je per complete (ingevulde vragenlijst) en meestal een vast bedrag per onderzoek. Daarentegen hoef je bij een accesspanel geen kosten te maken voor het opzetten en werven van het panel, want die zijn voor de exploitant van het accesspanel. Maar bij regelmatig onderzoek is een klantpanel dus altijd goedkoper. Meer flexibiliteit Een eigen klantpanel biedt de meeste flexibiliteit. Als een klant zich aangemeld heeft voor jouw panel, kun je vragen wat je wil en wanneer je maar wilt. Wil je snel een reactie omdat jouw organisatie agile werkt, dan zijn er altijd wel panelleden te vinden die binnen 4 uur willen reageren. Ben je op zoek naar mystery shopper? Vraag je panelleden! En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van hoe je gebruik kunt maken van de kennis en de bereidheid van panelleden om jouw organisatie verder te helpen. Een klantpanel zorgt voor hechtere relaties Een laatste grote voordeel van een klantpanel is dat je jouw klanten ook laat zien dat je geïnteresseerd bent in hun mening en ideeën. Het hebben van een eigen klantpanel is dan ook niet alleen een hele waardevolle manier om inzichten te verkrijgen, maar ook een evenzo waardevolle marketing tool. Wil je weten hoe je een eigen klantpanel start? Een klantpanel start je door het maken van een goed plan en te kiezen voor de juiste technologie. Zo zul je moeten kijken naar wie je graag in het panel wilt hebben, hoe zij het beste geworven kunnen worden, welke vragen je wel en niet kunt stellen, hoe je panelleden betrokken houdt etc. etc. Crowdtech heeft vele jaren ervaring met klantpanels en is in vrijwel elke branche actief. We kunnen helpen door succesvolle voorbeelden met je te delen. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Laat het ons weten, wij helpen je graag verder.

Hoe benader je respondenten?

Ben je op zoek naar de meest doeltreffende manier om respondenten uit te nodigen voor een onderzoek? Crowdtech biedt meerdere mogelijkheden waarop je jouw onderzoek kunt delen met de gewenste respondenten en het deelnamepercentage zo hoog mogelijk kan krijgen. In onze nieuw Guide leggen we uit hoe je dat doet.  Wie moet de survey invullen? De juiste benadering van respondenten is uiteraard essentieel voor de onderzoeksresultaten. Ken je de respondenten persoonlijk en heb je bijvoorbeeld hun e-mailadressen of andere contactgegevens? Stuur dan een uitnodigingsmail vanuit de Survey-omgeving. Of maak een uitnodiging op in je je eigen mailsysteem. Gegevens die je al eerder van respondenten hebt verzameld  kun je verwerken in het onderzoek zodat het onderzoek voor iedere deelnemer relevant is. Ook is het mogelijk respondenten direct uit te nodigen via een SMS-bericht. Hoe persoonlijker je de respondent kan benaderen, des te hoger is de kans op deelname. Wil je juist het onderzoek openstellen voor een breder publiek? Dan is het voor sommige onderzoeken handiger om alternatieven voor e-mail te gebruiken. Bijvoorbeeld als je in het moment wilt meten. Deel dan een directe link naar het onderzoek op je eigen website of laat ons een layer-ad op je website activeren.  Hoe ga ik verder? Respondenten benaderen is een veelomvattend, en vooral belangrijk onderdeel van je onderzoek. Om je stap voor stap door het proces te begeleiden kun je in onze Guide een uitleg vinden. In een overzichtelijk stappenplan leggen we uit hoe je respondenten uitnodigt, hoe je snel een e-mail opstelt en verstuurt, en hoe je vervolgens je onderzoeksdata kunt ophalen. Ook geven we extra tips over de vormgeving van je e-mail en bieden we tal van opties om je uitnodigingsmail nog aantrekkelijk te maken. Alles wat je wilt weten over het optimaal gebruik van Crowdtech Survey staat nu in heldere taal met handige tips in onze nieuwe Guide uitgelegd. Kijk hier zelf maar. Heb je (nog) geen licentie maar ben je wel benieuwd naar onze Guide? Neem dan contact op met Marcella Mul voor een korte online demonstratie en ervaar zelf hoe eenvoudig het is om met Crowdtech onderzoek te doen.

Voor iedereen toegankelijk

Wereldwijd zijn er naar schatting 253 miljoen mensen met een visuele beperking. Dit aantal is veel hoger als je ook ouderen en mensen met slecht zicht meetelt. Om ook deze doelgroep bij onderzoeken te betrekken is onze nieuwe surveytool zo ontworpen dat deze groep gemakkelijk kan deelnemen. Bij de ontwikkeling van onze nieuwe Survey hebben we o.a. gekeken naar: Waarneembaarheid: we hebben gezorgd voor een minimale tekstgrootte en hebben contrasterende kleuren gebruikt; Bestuurbaarheid: De gebruikersinterface is ook gemakkelijk te bedienen door blinden en slechtzienden. We hebben veel visuele aanwijzingen toegevoegd, waardoor het duidelijk is welk antwoord de respondent heeft gekozen; Verstaanbaarheid: onze nieuwe Survey is zo geprogrammeerd dat de vragen ook kunnen worden voorgelezen; Robuust: respondenten hebben toegang tot Crowdtech Survey in verschillende browsers. Tot slot kunnen onderzoeken ook worden bediend met een toetsenbord. Belangrijk is dat deze nieuwe functie voldoet aan de EU ‘WCAG’ (Web Content Accessibility Guidelines) richtlijnen. WCAG is ontworpen om een ​​breder publiek beter te bereiken.

Is jouw onderzoek voor iedereen toegankelijk? Doe de WCAG-check!

In Nederland zijn er miljoenen mensen die één of meerdere beperkingen hebben. Hierbij kun je denken aan mensen die doof, slechthorend, slechtziend of blind zijn. Veel van hen hebben moeite om online informatie te vinden of om mee te doen aan een online onderzoek. Om die reden heeft de overheid richtlijnen opgesteld voor digitale toegankelijkheid (WCAG, oftewel Web Content Accesibility Guidlines). Vooralsnog zijn alleen overheidsinstanties verplicht om aan deze richtlijnen te voldoen, maar in een inclusieve samenleving mag je van iedere organisatie verwachten dat zij hun digitale middelen ook voor doven en slechtzienden toegankelijk maken. Wat houdt WCAG in? De WCAG richtlijnen zijn opgesteld om websites en applicaties (zoals online onderzoeken) toegankelijk te maken voor iedereen. Zo kan iedereen, op elk moment, zonder problemen aan je onderzoek deelnemen. De WCAG zijn opgebouwd uit vier principes die we kort zullen behandelen: Waarneembaar en onderscheidbaarDe vragen in je onderzoek moeten ook op een alternatieve manier dan in tekst waarneembaar zijn. Ze moeten bijvoorbeeld door spraaktechnologie worden herkend. Ook moeten kleuren voldoende contrasterend zijn. BedienbaarIemand met een beperking moet makkelijk kunnen navigeren door je onderzoek en ook eenvoudig antwoord kunnen geven op je vraag. BegrijpelijkVraagstellingen en vooraf geformuleerde antwoorden moeten voor iedereen helder zijn en in duidelijke taal (dus zonder moeilijke woorden of vakjargon) geschreven zijn. RobuustHet laatste punt betreft de techniek. Het vereist dat een onderzoek getoond kan worden door verschillende browsers en hulpapparatuur als brailleleesregels en screenreaders. As gebruiker van Crowdtech/MWM2 is dit al gegarandeerd, omdat onze technologie volledig voldoet aan de WCAG. Voldoet je onderzoek aan de WCAG? Laat het checken! Er zijn 45 verschillende criteria waaraan je online onderzoek moet voldoen om WCAG-proof te zijn. Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen met behulp van een speciaal ontwikkelde checklist jouw onderzoek onder de loep nemen. Dat doen we snel, goedkoop en vakkundig. Wat kost het en hoe lang duurt het? Afhankelijk van de omvang van je onderzoek checken we vanaf 500 euro of jouw onderzoek voldoet aan de WCAG. Je krijgt van ons dan een ingevulde checklist retour met daarbij ook concreet advies voor eventuele aanpassingen of verbeteringen. Wil je dit, of wil je er meer over weten; neem dan contact op met onze WCAG-helpdesk via deze link.

Onze gloednieuwe guide: stap voor stap begeleiding

Bij Crowdtech doen we er alles aan om het jou zo eenvoudig mogelijk te maken om zelf onderzoek te doen. Met onze gebruiksvriendelijke technologie was dat al heel simpel, maar met onze nieuwe ‘Guide’ maken we het je nog makkelijker. We zoomen graag in op een aantal features van onze kristalheldere nieuwe user manual. Stap voor stap begeleidingOnze nieuwe Guide neemt je stap voor stap mee in het opzetten en beheer van je onderzoek. Je hoeft geen enkele affiniteit met technologie en software te hebben om er mee aan de slag te gaan. Heldere taalGeen ingewikkeld jargon of technische taal. Onze nieuwe Guide is helder geschreven in korte informatieve zinnen.Screenshots ter ondersteuningBij iets ingewikkeldere onderwerpen hebben we ook screenshots toegevoegd. Zo ondersteunen we je ook visueel en wordt het nog makkelijker om een onderzoek uit te zetten.ZoekfunctieMisschien wel de allerbeste feature van de nieuwe Guide is de geheel vernieuwde zoekfunctie. Daarmee ga je nu razendsnel naar het onderwerp waar je hulp bij nodig hebt. En mocht je er dan toch nog niet uitkomen dan hebben we altijd nog onze Helpdesk die zowel telefonisch als via e-mail voor je paraat staat. Kortom redenen te over om eens te kijken in onze nieuwe Guide. Je vindt hem bovenaan het startscherm van het Research Platform. Heb je (nog) geen licentie maar ben je wel benieuwd naar onze Guide? Neem dan contact op met Marcella Mul voor een korte online demonstratie, en ervaar zelf hoe eenvoudig het is om met Crowdtech onderzoek te doen.

Hoe stel je de juiste enquêtevragen?

Met welke vraagstelling bereik jij de meeste deelnemers? De juiste vraagstelling en de juiste benadering van de doelgroep zijn essentieel voor de uitkomsten van een onderzoek. Om uit te vinden hoe je respondenten het beste kunt bedienen biedt Crowdtech de mogelijkheid iedere respondent een andere variant van een vraagstelling te laten zien. Zo kom je te weten wat het beste aanslaat bij je doelgroep. Dat is goed voor de betrokkenheid van de respondenten én goed voor het onderzoeksresultaat. A/B-testen Spreek je bezoekers bijvoorbeeld aan met jij of met u? Werkt het gebruik van de single responsvraag nog steeds zo goed als altijd of kun je toch beter een tabelvraag met een mooi uitklapscherm gebruiken? Of welke afbeelding valt nou het meeste in de smaak?  Een A/B-test helpt je om uit te vinden wat voor jouw doelgroep werkt. Essentieel bij het uitvoeren van een A/B-test is de willekeurige toewijzing van varianten aan respondenten. Met de mogelijkheden van Survey helpt Crowdtech je om de beste variant van je eigen onderzoek te maken. Hoe ga ik aan de slag? Om respondenten willekeurig de verschillende varianten te laten zien kun je in Survey de randomisatie aanzetten. Door de tool zelfstandig variabelen te laten genereren zorg je voor een willekeurige toewijzing van vragen. Om je stap voor stap door het proces te begeleiden kun je in onze Guide een uitleg vinden over het instellen van A/B-testen. Zo helpt de Guide je bij het instellen van de variabelen en de voorwaarden om de gewenste routing aan te brengen. Alles wat je wilt weten over een optimaal gebruik van de Survey staat nu in heldere taal met handige tips in onze nieuwe Guide uitgelegd. Heb je (nog) geen licentie maar ben je wel benieuwd naar onze Guide? Neem dan contact op met Marcella Mul voor een korte online demonstratie en ervaar zelf hoe eenvoudig het is om met Crowdtech onderzoek te doen.

Europese hof verwerpt Privacy Shield

Gebruik geen Amerikaanse clouddiensten als je wil (blijven) voldoen aan de AVG! Zonder het zich bewust te zijn, schenden veel bedrijven sinds deze zomer de Europese privacyregels. Het werken met Amerikaanse clouddienstverleners valt namelijk niet meer binnen de regels van de AVG. Dit omdat het Europese Hof de Privacy Shield overeenkomst ongeldig heeft verklaard. Deze overeenkomst regelt hoe de VS omgaat met de verwerking van gebruikersgegevens van Europese burgers en was in het leven geroepen om te zorgen dat je clouddiensten van Amerikaanse bedrijven kon blijven gebruiken. Nu blijkt de Privacy Shield toch niet te voldoen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt dat persoonsgegevens niet zomaar mogen worden doorgegeven aan personen of organisaties die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (derde landen), zoals de VS. Dit mag alleen als in die derde landen het door de AVG gewaarborgde beveiligingsniveau voor persoonsgegevens niet wordt ondermijnd. Het Hof van Justitie stelt dat het Privacy Shield onvoldoende bescherming kan garanderen. Dat komt omdat, op grond van de Amerikaanse wetgeving, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten daar het recht hebben om gegevens van EU-burgers in te zien en te gebruiken. Als je je wilt houden aan de AVG regels (en dat moet je willen), is het dus niet meer mogelijk om data van klanten op te slaan of te werken met Amerikaanse clouddiensten. Kortom: Als je werkt met onderzoekstools uit de VS, werk je niet volgens de AVG regels. Het kan ook zijn dat je zonder dat je er erg in hebt, toch met Amerikaanse partijen werkt. Bijvoorbeeld doordat jouw leveranciers de data via Amerikaanse clouddiensten verwerken en dan werk je uiteindelijk ook niet volgens de AVG richtlijnen. Om zeker te weten dat je goed zit, raden wij dus aan om bij al jouw leveranciers te checken hoe dit geregeld is. Gebruik je de Crowdtech technologie? Dan is het makkelijk. Ons platform voldoet aan de AVG regels. Wij besteden onze hosting niet uit aan derden. Onze hardware staat in ons datacentrum in Amsterdam en onze technologie wordt door onszelf ontwikkeld en onderhouden. Jouw data blijft dus altijd binnen de EU en je voldoet dus aan de AVG regels.

Onze nieuwe responsive Survey

Hoe zorgen we voor hogere respons en betere kwaliteit van data voor onze opdrachtgevers? Dit was de uitdaging toen we ruim zes maanden geleden begonnen met het redesign van Crowdtech Survey. Ons team van programmeurs, onderzoekers, accountmanagers en UX-designers heeft elk element van het survey-platform uit elkaar gehaald en opnieuw onder de loep genomen. Het resultaat: een geheel nieuwe en aantrekkelijkere omgeving die het respondenten gemakkelijker maakt om je vragenlijst in te vullen. Mobile first Vandaag de dag gebruikt de meerderheid van de respondenten hun mobiel om deel te nemen aan een onderzoek. Dat geldt al helemaal voor jongeren. Ons mantra is daarom ‘mobile first’. De ontwerpen, het denken en de aanpak waren erop gericht om het eerst op mobiel goed te laten werken. Een groter lettertype, grotere knoppen en alle zelfstandige responsive elementen zorgen voor een naadloze ervaring op mobiel. Belangrijk is dat de mobiele survey overeenkomt met de look & feel van de desktopweergave. Nieuwe matrixvraag We zijn er altijd trots op geweest dat we onze Survey boeiend en eenvoudig om in te vullen hebben gemaakt. Bij de nieuwe Survey hebben we voortborduurd op onze gamification-principes om meer lay-outs, meer kleuren en meer flexibiliteit op te nemen. Zo kunnen we respondenten nog beter door de vragenlijst leiden.De matrixvraag heeft bijvoorbeeld een andere vorm gekregen. Het probleem met de matrixvraag is dat een respondent vaak een lange lijst met vragen ziet die hoge uitval veroorzaakt en rechte lijnen aanmoedigt. In de nieuwe Crowdtech Survey zien respondenten één stelling per keer en pas na voltooiing verschijnt het volgende raster. Bètatests laten zien dat respondenten gemotiveerder en gewetensvoller zijn, en dit een grotere betrouwbaarheid oplevert.Crowdtech Survey is nog niet voltooid. Extra vraagtypen zullen de komende maanden gefaseerd worden gelanceerd.